Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Ostrowice powoli znikają

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gmina Ostrowice jest jedną z najbardziej zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, która nie ma szans na samodzielną spłatę długu. 

więcej...

Patronat medialny "Forum Samorządowe"
Envicon Water 2018: Jak wykorzystywać osady ściekowe?
W 2016 r. powstało 947 tys. ton osadów ściekowych, z czego połowę stanowią te z komunalnych oczyszczalni. Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 przewiduje całkowite zaniechanie składowania komunalnych osadów ściekowych. O tym jak wykorzystywać osady ściekowe debatowano na Envicon Water 2018.


więcej...

Patronat medialny "Forum Samorządowe"
Polskie gminy chcą być zrównoważone
We wtorek, 12 czerwca br., w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyła się ósma edycja konferencji Innowacyjna Gmina. Zainteresowani przedstawiciele samorządów już kolejny raz mieli okazję pogłębić swoją wiedzę dotyczącą rozwoju gmin przez nich zarządzanych.


więcej...

W Białymstoku powstanie Jadłodzielnia
Miasto Białystok już w lipcu planuje uruchomić pierwszą białostocką Jadłodzielnię. W lokalu przy ul. Krakowskiej każdy będzie mógł zostawić niezagospodarowaną, ale nadającą się do jedzenia żywność, a osoby potrzebujące będą mogły zabrać ją bezpłatnie do domu.
więcej...

Tadeusz Wrona komentuje: Palący problem – odpady
Wprowadzone dotychczas zasady gospodarki odpadami komunalnymi w zmienionej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniło wiele w zakresie organizacji odbioru odpadów od mieszkańców i ich utylizacji.

więcej...

Największe w Polsce Archiwum Narodowe powstanie w Krakowie

W budynku przy ul. Rakowickiej planowane jest utworzenie najnowocześniejszej w Polsce pracowni konserwacji materiałów archiwalnych oraz Zapasowego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych – miejsca przechowywania i udostępniania w internecie reprodukcji cyfrowych materiałów archiwalnych ze wszystkich archiwów państwowych w Polsce.


więcej...

Ponad 130 milionów złotych na rewitalizację Mazowsza

Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o preferencyjne pożyczki Jessica 2, które sfinansują inwestycje rewitalizacyjne na Mazowszu. Z puli ponad 130 mln zł mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy i samorządy. Środki pochodzą z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020) i ze środków własnych BGK. 

więcej...

Rozporządzenie płacowe do Trybunału Konstytucyjnego
Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) zwraca się do Prezydenta RP, Andrzeja Dudy o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, ustawą o pracownikach samorządowych oraz ustawą o KWRSiT rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
więcej...

Tomalik komentuje: Stanowcza reakcja na cios w nasze środowisko
Drodzy Czytelnicy Forum Samorządowego, w środę 6 czerwca na spotkaniu w Opolu burmistrzowie i wójtowie podpisali wspólne stanowisko wyrażające protest przeciwko decyzji rządu powodującej obniżenie o 20 procent wynagrodzenia m.in. burmistrzów i wójtów.

więcej...

Priorytety i bariery w budowaniu miast przyszłości

Raport Cyfrowe Miasta: brak świadomości społecznej na temat korzyści, jakie dają rozwiązania smart city i niewystarczający budżet - zarówno według mieszkańców polskich miast, jak i samorządowców, to główne bariery w budowaniu miast przyszłości.

więcej...

Europolis 2018 - ranking polskich miast obywatelskich
Ranking najbardziej obywatelskich polskich miast Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera zostanie przedstawiony 15 czerwca na konferencji EUROPOLIS w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.W którym mieście mieszkańcy są najbardziej zaangażowani w życie publiczne? Gdzie jest najwięcej stowarzyszeń? Które miasta organizują najwięcej konsultacji społecznych? Kto najchętniej dzieli się swoimi pieniędzmi?
więcej...

Patronat medialny „Forum Samorządowe”
Weź udział w konferencji „Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych”
Wypadek jest niespodziewany zarówno dla ofiary jak i dla obserwatorów. W sytuacji nagłego zagrożenia życia trzeba szybko i zdecydowanie reagować. W każdym przypadku zagrożenia życia niezwykle istotne jest sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Każdy błąd może być przyczyną utraty zdrowia, a nawet życia człowieka. W czasie akcji nie ma czasu na dyskusje. Powinna ona przebiegać sprawnie i szybko.


więcej...

Rząd przewiduje intensywny rozwój żeglugi śródlądowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W projekcie przewidziano m.in. reorganizację terenowej administracji żeglugi śródlądowej, tak aby wzmocnić urzędy żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie.


więcej...

Do Gdyni trafią nowoczesne, ekologiczne pojazdy z napędem elektrycznym

Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu z programu „GEPARD”. Dzięki temu będzie mogło zakupić bezemisyjne pojazdy i przeszkolić kierowców. Cały projekt opiewa na ponad 15,5 miliona złotych, natomiast dofinansowanie wyniesie ponad 5 milionów złotych.


więcej...

Obniżanie wynagrodzeń samorządowców bez zapotrzebowania społecznego
Biuro Związku Miast Polskich zamówiło specjalny monitoring mediów, z którego wynika, że „powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych” i „społeczne postulaty” (stwierdzenia z uzasadnienia do rozporządzenia) dotyczące zmniejszenia pensji samorządowców nie znajdują potwierdzenia w medialnych informacjach.
więcej...

Posłowie PiS posłuchali samorządowców i nowelizują prawo łowieckie

W związku z problemami z szacowaniem szkód łowieckich, posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji Prawa łowieckiego. Nowe przepisy przewidują, że sołtysa w  zespole szacującym szkody ma zastąpić przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. 

więcej...

Brak przesłanek do przesunięcia wyborów, ale pilna jest nowelizacja Kodeksu wyborczego

Niezbędna jest pilna nowelizacja prawa wyborczego, wycofanie się z przepisów o transmisji z lokali wyborczych oraz powierzenie organizacji wyborów władzom lokalnym. Błędy ustawodawcy i nieprzygotowanie władz publicznych do przeprowadzenia głosowania w zgodzie z obecnymi przepisami Kodeksu wyborczego nie są przesłankami do przesunięcia terminu wyborów samorządowych – twierdzi prof. Piotr Uziębło w ekspertyzie dla Fundacji im. Stefana Batorego. 

więcej...

Profesjonalne wykaszarki Husqvarna do najbardziej wymagających zadań
Koszenie dużych powierzchni, wycinanie gęstej trawy, zarośli, chwastów, precyzyjne dokaszanie brzegów trawnika przy ogrodzeniach, wokół drzew, rabat kwiatowych, praca na zróżnicowanym terenie czy na stromych zboczach to wymagające zadania, z którymi doskonale poradzą sobie profesjonalne wykaszarki Husqvarna.


więcej...

Lubelskie wybrane do programu pilotażowego Komisji Europejskiej
W Brukseli podczas konferencji dotyczącej dobrych praktyk w zarządzaniu polityką spójności wyłonionych zostało pięć instytucji zarządzających, które wezmą udział w nowym programie pilotażowym Komisji Europejskiej. Z Polski jako jedyna znalazła się Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego.
więcej...

Sukces Kujawsko-Pomorskiego – dostanie środki z Funduszu Solidarnościowego
Województwo otrzyma wsparcie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na pokrycie wydatków związanych z likwidacją skutków nawałnic, które przeszły przez region w sierpniu ubiegłego roku. Samorząd województwa konsekwentnie zabiegał o te środki, uczestnicząc w szacowaniu strat i skutecznie przekonując europejskie gremia, że taka pomoc jest niezbędna.


więcej...

< 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14   ...   155 >
 
Wybory samorządowe - aktualności

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

23-25 października, Kielce, TRANSEXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego, https://www.targikielce.pl

23-25 października, Poznań, POL-ECO SYSTEM 2018 - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska, https://polecosystem.pl

25-26 października, Rzeszów, VIII Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, http://www.podkarpackie.org.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»