Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Czytaj więcej »

 
Aktualności

»

Inspirujemy, pokazując najlepsze doświadczenia
więcej...

Tomalik komentuje: Czy można gminę wywłaszczyć, zabrać jej majątek
Samorządy gminne stały się właścicielem znacznego majątku w okresie 26 lat, które upłynęły od wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Nastąpiło to po pierwsze na skutek komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 

więcej...

Akcja „Bądźmy Razem Bezpieczni” realnie poprawia bezpieczeństwo na drogach

Ogólnopolska kampania społeczna „Bądźmy Razem Bezpieczni” ma na celu zwiększenie świadomości społecznej uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie liczby kolizji i wypadków.


więcej...

Mural opowiada historię miasta

W Pyzdrach na ścianie szczytowej budynku hali widowiskowo-sportowej został odsłonięty mural przedstawiający historię miasta.


więcej...

Woj. zachodniopomorskie ponownie na czele Konwentu Marszałków

Województwo Zachodniopomorskie po raz trzeci staje na czele Konwentu Marszałków RP. Olgierd Geblewicz, marszałek woj. zachodniopomorskiego odebrał z rąk Wojciecha Saługi, marszałka woj. śląskiego laskę marszałkowską.


więcej...

Gremium kreatorem polskiej przestrzeni turystycznej
Z założenia GREMIUM to wydarzenie różniące się od tradycyjnych konferencji. GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI to przede wszystkim uczestnicy, prowadzone przez nich, oficjalne i kuluarowe, dyskusje oraz wypracowane wnioski i rekomendacje.

więcej...

Duże wydatki muszą być przemyślane
Producenci taboru szynowego i autobusowego już zacierają  ręce, wszystko dzięki polityce Unii Europejskiej, która w rozpoczynającej się perspektywie finansowej hojnie chce wspierać rozwój transportu niskoemisyjnego. Zatem samorządy równolegle z inwestycjami w infrastrukturę realizować będą inwestycje w tabor.
więcej...

MEN jednak zlikwiduje gimnazja
Anna Zalewska, minister edukacji zapowiedziała wprowadzenie ośmioletniego systemu nauki w szkołach podstawowych oraz powrót do czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
więcej...

NIK krytycznie o krajowym programie likwidacji azbestu
W opinii Najwyższej Izby Kontroli program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 nie spełnia swojej roli. Mimo stworzenia ram prawnych i zaangażowania środków finansowych z budżetu państwa, tempo usuwania azbestu jest znikome, a jego ilość wciąż pozostaje niewiadomą. 


więcej...

Samorząd województwa wzmacnia wolontariat na Mazowszu
Województwo mazowieckie rozpoczęło realizację projektu „Mazowiecka Sieć Centrów Wolontariatu” finansowanego ze środków Samorządu  Województwa Mazowieckiego.
więcej...

25 lat Związku Gmin Śląska Opolskiego
Z okazji jubileuszu przedstawiciele poszczególnych gmin spotkali się w Sali Sejmiku Województwa Opolskiego im. Orła Białego w Opolu. Zorganizowana została także konferencja poświęcona roli Związku w dziejach samorządu gminnego na Opolszczyźnie i w Polsce.


więcej...

Krosno zadba o jakość powietrza

Mieszkańcy Krosna mogą spodziewać się wizyty ankieterów, którzy będą pytać, w jaki sposób ogrzewają swoje domy. Ankieterzy odwiedzą także zakłady produkcyjno-usługowe.

więcej...

40 mln zł na program „Senior-WIGOR”

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł.

więcej...

Agata Dąmbska komentuje: Wisła patronem roku 2017

Od dwóch miesięcy Sejm RP pracował nad uchwałą o Roku Rzeki Wisły 2017. Wniosek, przygotowany przez Fundację Roku Rzeki Wisły został zaakceptowany przez sejmową Komisję Kultury i Środków przekazu, a 22 czerwca przyjęty w głosowaniu.

więcej...

Michał Grodzki burmistrzem Bemowa

Warszawska dzielnica Bemowo ma nowy zarząd. Burmistrzem został wybrany Michał Grodzki (Prawo i Sprawiedliwość).

więcej...

KWRiST: Nierealny termin podziału województw na obwody łowieckie
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie wzbudza wątpliwości wśród samorządowców. Uważają oni, że w projekcie został zapisany zbyt krótki termin na podzielenie województw na obwody łowieckie.

więcej...

Resort edukacji wraz z resortem cyfryzacji unowocześni szkoły

Minister edukacji Anna Zalewska wraz z Minister cyfryzacji Anną Streżyńską przedstawiła informacje na temat dostępu do internetu i wyposażenia w Technologie Informacyjno Komunikacyjne (TIK) polskich szkół.

więcej...

PAIiIZ szkoli samorządowców

Kolejna grupa pracowników samorządów oraz Centrów Obsługi Inwestorów z 16 województw przeszła szkolenie w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

więcej...

Lubuskie wie jak zaktywizować mieszkańców do wysiłku fizycznego
Wystartował nowy program województwa lubuskiego „Lubuskie siłownie pod chmurką”. W ramach projektu samorządy mogą starać się o dofinansowanie budowy siłowni na świeżym powietrzu.


więcej...

Szanse dla polskiej turystyki - VIII Gremium Ekspertów Turystyki
Polska turystyka z jednej strony ma szanse na swoje pięć minut a z drugiej wymaga daleko idących zmian zarówno w sferze polityki turystycznej jak i realizacji działań aktywizujących. Dotyczy to zatem wszystkich aktorów sceny: gospodarczej, administracyjnej i naukowej.


więcej...

  2 3 4 5 6   ...   94 >
 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

29 czerwca - 1 lipca, Gdańsk, 20. Konferencja Miasta w Interneciewww.20.kmwi.pl 

5 lipca, Warszawa, Konferencja "Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie"www.successpoint.pl

5-6 lipca, Warszawa, Warsztaty "Wywiad jawnoźródłowy (OSINT) - Techniki i narzędzia pozyskiwania informacji z otwartych źródeł"www.cpi.com.pl

Więcej wydarzeń...

Komentarze

»

Sprawdź co słychać w samorządowych korporacjach

»


Newsletter

»

Zamów newsletter