Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Czytaj więcej »

 
Aktualności

»

Najlepsze inspiracje i doświadczenia
z  polskich gmin, miast i województw

więcej...

Nowe pociągi wyjadą na śląskie trasy

Zarząd Województwa Śląskiego, Koleje Śląskie oraz firma Pesa Bydgoszcz SA podpisali umowę na dostawę 13 nowych pociągów. W ramach zamówienia podstawowego umowa z Pesą obejmuje 13 elektrycznych zespołów trakcyjnych. 10 z nich zakupiło Województwo Śląskie, pozostałe 3 Koleje Śląskie.


więcej...

Podwyżek za wodę jednak nie będzie?

Rzecznik rządu po posiedzeniu Rady Ministrów poinformował, że nie będzie żadnych podwyżek opłat za wodę. W przyszłym roku mają obowiązywać takie same ceny jak w roku 2016. Dotyczy to zarówno odbiorców indywidualnych jak i przedsiębiorców.

więcej...

NIK krytycznie o realizacji programów polityki zdrowotnej przez samorządy
Z kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Najwyższej Izby Kontroli wynika, że samorządowe programy polityki zdrowotnej, ze względu na ograniczony zakres, nie przyczyniły się w istotny sposób do poprawy zdrowia i jakości życia Polaków. Obok niewielkich nakładów finansowych przeznaczanych na ten cel, skuteczność działań obniżają także uwarunkowania prawne i organizacyjne. Brakuje m.in. precyzyjnych wskazówek dotyczących opracowywania, wdrażania i monitorowania programów.
więcej...

Agata Dąmbska komentuje: Polska i Czechy – zderzenie doświadczeń
Centrum Stosunków Międzynarodowych przy współpracy z Aspen Institute Prague zorganizowało 17 października w Łodzi dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju polskich i czeskich miast. Tematyka spotkania koncentrowała się na rewitalizacji, finansowaniu inwestycji, mobliności miejskiej oraz – generalnie – miastach „smart”.

więcej...

Zerwana umowa na budowę suchego zbiornika powodziowego w Raciborzu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, pełniący w imieniu Skarbu Państwa rolę Inwestora dla zadania pn. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny” poinformował o odstąpieniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy od umowy nr ORFPP A1-1 zawartej w dniu 18 czerwca 2013 r. z DRAGADOS S.A.


więcej...

Wrona komentuje: Polska – Białoruś – Ukraina współpracujmy i ratujmy zabytki
Współpraca z krajami Europy Środkowo – Wschodniej jest niezwykle ważnym elementem Polskiej racji stanu. Szczególne miejsce zajmują w tej strategii relacje z Białorusią i Ukrainą. Istotną rolę odgrywają w tym względzie samorządy lokalne i regionalne, które inicjują wiele kontaktów bilateralnych w formule miast partnerskich, jak również współpracy w ramach istniejących euroregionów.

więcej...

Dzięki defibrylatorom podróż koleją po Pomorzu będzie bezpieczniejsza

Samorząd województwa pomorskiego kupił 51 przenośnych defibrylatorów AED. Trafią one do pociągów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i wybranych składów Przewozów Regionalnych i Szybkiej Kolei Miejskiej. Dzięki defibrylatorom będzie można pomóc podróżnym z nagłym zatrzymaniem krążenia.

więcej...

Ekologicznie i oszczędnie w województwie kujawsko-pomorskim

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji szkół i gmachów użyteczności publicznej. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzyma 11 beneficjentów.

więcej...

Partnerstwa samorządowe - przyszłość rozwoju polskich miast i gmin
Dobiega końca pięcioletni projekt Związku Miast Polskich „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego". Konferencja podsumowująca, która odbędzie się 18 października br. od 9.00 – 16.00 w hotelu Mercure, będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów między samorządowcami.
więcej...

Raciborski samorząd wspiera drogówkę
Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. Łukasz Krebs odebrał kluczyki do trzech nowych radiowozów. Nowe samochody uroczyście przekazali starosta raciborski, prezydent Raciborza oraz wójtowie gmin Rudnik i Pietrowice Wielkie. Auta użytkowane będę w służbie przez dzielnicowych i drogówkę.


więcej...

Grunty rolne systematycznie drożeją
W 2015 roku średnia cena państwowych gruntów sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła 29,5 tys. zł za 1 ha. Jeszcze droższa była ziemia na wolnym rynku - średnia cena sprzedaży 1 ha w obrocie prywatnym osiągnęła poziom 38,6 tys. zł.
więcej...

Wielomilionowe wsparcie na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

Mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Do rozdysponowania jest ponad 67 mln zł.

więcej...

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

Ruszyła kolejna edycja kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. To akcja prowadzona przez samorząd województwa mazowieckiego i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Mazowsza.
więcej...

Struzik: Najszybciej rozwijającym się regionem w Europie jest Mazowsze
Dziś w Brukseli zostały zaprezentowane wyniki badań Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat). Pokazują one, że w latach 2008-2014 Mazowsze osiągnęło najwyższy wzrost PKB na mieszkańca, wyprzedzając tym samym 275 regionów unijnych.

więcej...

Zasady testowania Planów Ciągłości Działania i Planów Awaryjnych
Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania ciągłością działania (BCM) oraz możliwość weryfikacji poprawności opracowanych procedur w ramach Planu Ciągłości Działania (BCP) i Planu Awaryjnego (DRP) podczas procesu testów.
więcej...

Śląskie wspólnie z Nevadą będzie realizować programy badawcze

Porozumienie o współpracy podpisali wicemarszałek Aleksandra Skowronek i Kazimierz Karolczak, członek zarządu Województwa Śląskiego. Stan Nevada reprezentował Kristopher Sanchez, dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego w Biurze Gubernatora Stanu Nevada ds. Rozwoju Gospodarczego.


więcej...

Minister edukacji uspokaja samorządy 

Anna Zalewska wzięła udział w debacie „Rola samorządów w zmianach w edukacji i zapowiedziała, że resort będzie wspierać samorządy przy wprowadzaniu zmian w oświacie.

więcej...

Forum Samorządowe na Pol-Eco-System
W tegorocznej edycji targów Pol-Eco-System w Poznaniu (11-14 października) bierze udział kilkaset firm prezentujących rozwiązania usprawniające procesy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. W wydarzeniu bierze udział także „Forum Samorządowe”, zapraszamy do pawilonu 5 stoisko 52.


więcej...

Przedłużono program szkoleń antyterrorystycznych dla nauczycieli

Szkolenia dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym prowadzone są od roku w ramach Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019. Z uwagi na duże zainteresowanie realizację przedsięwzięcia przedłużono do 31 grudnia 2016 roku.

więcej...

  2 3 4 5 6   ...   102 >
 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

19, października, Kraków, Kraków-Norymberga-Lwów. Sesja samorządowa PPPwww.wppp.pl

19-21 października, Warszawa,
 RENEXPO Poland 2016 – VI Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, www.renexpo-warsaw.com

24-25 października, Warszawa, Kongres Transportu Publicznego, www.kongrestransportupublicznego.pl

Więcej wydarzeń...

Komentarze

»

Sprawdź co słychać w samorządowych korporacjach

»


Newsletter

»

Zamów newsletter