Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Kalendarz

»

Styczeń:

11 stycznia, Warszawa, Konferencja „Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie  i wykonanie robót budowlanych, www.grupakzp.pl

12 stycznia, Warszawa, Konferencja Certyfikowany Social Media Manager, www.kreatorzy.eu

12 stycznia, Warszawa,
Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, www.zwrp.pl

13 stycznia, Warszawa, Seminarium „Planowane inwestycje na sieci kolejowej i w transporcie miejskim”, www.tor-konferencje.pl

15 stycznia, XXV Finał WOŚP, http://www.wosp.org.pl/final/wesprzyj

18 stycznia, Warszawa, Szkolenie Elektroniczne Usługi Publiczne - Jak Korzystać z EPUAP2?, www.cpi.com.pl

18 stycznia, Warszawa, Agile Business Workshops, www.gigacon.org

23-24 stycznia, Warszawa, Ochrona danych osobowych - Rola i zadania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, www.successpoint.pl

23-24 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Wartościowanie stanowisk w administracji”, www.effectgroup.pl

25 stycznia, Kraków, Elektroniczny Obieg Informacjiw Firmie, www.gigacon.org

25 stycznia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, www.kwrist.gov.pl

26 stycznia, Warszawa, konferencja "Technologie w opiece nad seniorami", www.multiexpo.pl

26-27 stycznia, Warszawa, Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji zgodnie z ISO 22301 oraz wymogami sektorowymi, www.successpoint.pl

27 stycznia, Warszawa, Szkolenie Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych, www.effectgroup.pl

30 stycznia, Wrocław, Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych, www.effectgroup.pl

31 stycznia, Warszawa, "Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", www.multiexpo.pl

31 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", www.multiexpo.pl

Luty:

1 lutego, Wrocław, IT w Administracji, www.gigacon.org

2 lutego, Warszawa, VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2017, www.sosexpo

6-7 lutego, Warszawa, Szkolenie „Profesjonalne wystąpienia publiczne”, www.effectgroup.pl

6-7 lutego, Warszawa, Wyznaczanie i zarządzanie procesami krytycznymi i kluczowymi w organizacji (Analiza wpływu zdarzenia na Biznes - BIA) jako podstawowy etap budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania (BCP) i Planu Awaryjnego (DRP), www.successpoint.pl

7 lutego, Warszawa, Warsztaty praktyczne System EZD jako system wspomagający lub podstawowy, www.cpi.com.pl

7-10 lutego, Poznań, Międzynarodowe Targi Budownictwa "Budma", www.czechtrade.pl

14 lutego, Warszawa, Rewolucyjne zmiany w Ordynacji podatkowej - Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

16-19 lutego, Katowice, 4 Design Days, www.4dd.pl

17 lutego, Warszawa, Warsztaty ePUAP w praktyce, www.sukcescr.pl

21 lutego, Warszawa, konferencja "Dokąd zmierza OZE w Polsce?", www.gazetaprawna.pl

21 lutego, Warszawa, Zmiany w podatkach w 2017

22 lutego, Kraków, Konferencja "Zdrowie publiczne - edukacja i profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom na przyszłość", www.rynekzdrowia.pl

22 lutego, Kraków, Data Center, www.gigacon.org

22-23 lutego, Kraków, IV Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2017, www.kdbrd.konferencjespecjalistyczne.pl

23 lutego, Warszawa, Forum: Skargi, wnioski, petycje, www.cpi.com.pl

23-24 lutego, Kraków, Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych, www.effectgroup.pl

24 lutego, Kraków, Szkolenie Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych, www.effectgroup.pl

24 lutego, Wrocław, System Informacji Oświatowej - obowiązki placówek oświatowych, www.sukcescr.pl

27-28 lutego, Katowice, Szkolenie Doskonalenie kompetencji kierowniczych, www.effectgroup.pl

28 lutego, Warszawa, IT Security Trends, www.itsecuritytrends.pl

28 lutego, Warszawa, Zasady Testowania Planów Ciągłości Działania (BCP) i Planów Awaryjnych (DRP), www.successpoint.pl

28 lutego, Warszawa, XV ogólnopolska konferencja "Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb", www.successpoint.pl

Marzec:

1-2 marca, Kielce, XX Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki/
XV Targi Odnawialnych Źródeł Energii, www.targikielce.pl

1-2 marca, Kielce, XVIII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, www.targikielce.pl

1-3 marca, Kraków, Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

2 marca, Wrocław, Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

2 marca, Warszawa, IT w Ubezpieczeniach, www.gigacon.org

2-4 marca, Poznań, Tagi Branży Sportowej i Rekreacyjnej SPORT INVEST, www.sportinvest.mtp.pl

6 marca, Warszawa, 9 Forum Gospodarcze TIME, www.fgtime.pl

6 marca, Rzeszów, Warsztaty ePUAP w praktyce, www.sukcescr.pl

7 marca, Warszawa, Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, www.tor-konferencje.pl

8-9 marca, Warszawa, V Smart City Forum, www.smartcityforum.pl

9 marca, Warszawa, III Kongres Gospodarki Senioralnej, www.kigs.org.pl

9 marca, Wrocław, Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji, www.sukcescr.pl

9 marca, Warszawa, IX Forum Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych, www.cpi.com.pl

10 marca, Warszawa, Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w zarządzaniu kryzysowym jako element zarządzania ciągłością działania, www.successpoint.pl

11-12 marca, Toruń, X Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne „INVEST-TOR”, www.targitorunskie.pl

13-15 marca, Poznań, Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

13-15 marca, Warszawa, Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

14 marca, Warszawa, Warsztaty "Dostęp do Informacji Publicznej i Odmowa Udostępniania", www.cpi.com.pl

15-16 marca, Kołobrzeg, SPIN EXTRA - Spotkania Projektantów Instalacji Niskoprądowych, www.spin.lockus.pl

16 marca, Warszawa, Forum Samorządowe, www.obronasamorzadu.pl

16 marca, Warszawa, Seminarium „Wybór operatora krok po kroku po nowelizacji PZP oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z uwzględnieniem nowej ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi”, www.tor-konferencje.pl

16 marca, Warszawa, Economic Security Forum 2017, www.econsec.pl

16 marca, Warszawa, Konferencja "Nowe wyzwania w administracji publicznej", www.multiexpo.pl

16-17 marca, Warszawa, Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji zgodnie z ISO 22301 oraz wymaganiami sektorowymi

17 marca, Poznań, Szkolenie Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych, www.effectgroup.pl

17 marca, Warszawa, System Informacji Oświatowej - obowiązki placówek oświatowych, www.sukcescr.pl

20-22 marca, Kielce, Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

21-22 marca, Serock, Zgromadzenie Ogólne ZMP, www.zmp.poznan.pl

22-24 marca, Nadarzyn, Targi Publicznego Transportu Zbiorowego – Warsaw Bus 2017, www.warsawbusexpo.eu

22-24 marca, Nadarzyn, MT TSL 2017 - Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki, http://mttsl.pl/

22-24 marca, Warszawa, XV Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektronicznego i Systemów Zabezpieczeń, www.elektroinstalacje.pl

22-24 marca, Warszawa, XXV Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego Światło 2017, www.lightfair.pl

23 marca, Warszawa, Warsztaty "Doręczanie Elektroniczne w Ramach Postępowania Podatkowego, Administracyjnego i Cywilnego po Zmianie Przepisów, www.cpi.com.pl

23-24 marca, Warszawa, Forum Sportu i Biznesu, www.sportbizforum.com

24-26 marca, Wrocław, Targi Branży Budowlanej i Kamieniarskiej TARBUD, www.tarbud.wroclaw.pl

27-28 marca, Kraków, III Europejski Kongres Samorządów, www.forum-ekonomiczne.pl

28 marca, Warszawa, IT w Produkcji, www.gigacon.org

28 marca, Warszawa, Smart City - założenia i perspektywy, www.successpoint.pl

29 marca, Warszawa, Szkolenie "Wpływ Zmian w Kodekscie Cywilnym i Postępowaniu Cywilnym na Umowy w Administracji", www.cpi.com.pl

29 marca, Warszawa,
 
IT Underground, www.gigacon.org

30 marca, Wrocław, IT w Służbie Zdrowia, www.gigacon.org

31 marca, Wrocław, Wprowadzenie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego w podmiocie, www.sukcescr.pl

Kwiecień:

1-2 kwietnia, Bydgoszcz, VII edycja Targów Energii Odnawialnej TEO, www.targi-pom.com.pl

1-2 kwietnia, Toruń, IV Puchar Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej, www.almar-sport.pl

6 kwietnia, Warszawa,
Kongres Bezpieczeństwa Sieci, www.gigacon.org

6 kwietnia, Warszawa, Safe City Forum, www.tor-konferencje.pl

6-7 kwietnia, Warszawa, Wyznaczanie i zarządzanie procesami krytycznymi i kluczowymi w organizacji jako podstawowy etap budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania i Planu Awaryjnego

7 kwietnia, Warszawa, Warsztaty ePUAP w praktyce, www.sukcescr.pl

8-9 kwietnia, Kielce, VI Targi Produktów Ekologicznych, Tradycyjnych i Naturalnych EcoTime, www.targikielce.pl

10-11 kwietnia, Poznań, 
Szkolenie „Profesjonalne wystąpienia publiczne”, www.effectgroup.pl

12 kwietnia, Warszawa, Konferencja "Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego, www.zpp.pl

18 kwietnia, Warszawa, Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji, www.sukcescr.pl

21 kwietnia, Warszawa, Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych, www.effectgroup.pl

21-22 kwietnia, Warszawa, MilMedEXPO 2017 - Międzynarodowe Targi Medycyny Wojskowej i Ratunkowej

24-25 kwietnia, Warszawa, Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych, www.effectgroup.pl

25 kwietnia, Warszawa, IT w Uczelniach, www.gigacon.org

25 kwietnia, Warszawa, IV edycja konferencji "Instytucja publiczna a wykorzystanie technologii", www.successpoint.pl

25-26 kwietnia, Radom, XII Konferencja "Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne", www.abrys.pl

26-27 kwietnia, Warszawa, "Ogólnopolskie Dni Czystości", www.dni-czystosci.com.pl

26-27 kwietnia, Warszawa, Konferencja „Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości”, www.successpoint.pl

26-27 kwietnia, Wrocław, IV Konferencja „Klient w urzędzie”, www.klientgov.pl

26-28 kwietnia, Gdańsk, Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH, www.europoltech.amberexpo.pl

27-28 kwietnia, Warszawa, Szkolenie „Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi”, www.effectgroup.pl

Maj:

8-9 maja, Warszawa, Ochrona danych osobowych - Rola i zadania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

9 maja, Warszawa, XVI ogólnopolska konferencja "Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb", www.successpoint.pl

9-11 maja, Kielce, XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, www.targikielce.pl

10-11 maja, Krubki-Górki k. Wołomina, 27 Forum Informatyki w Administracji, www.cpi.com.pl

11 maja, Warszawa, Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”, www.nowoczesnetechnologie.ztw.pl

11 maja, Wrocław, Warsztaty ePUAP w praktyce, www.sukcescr.pl

10-12 maja, Katowice, IX Europejski Kongres Gospodarczy, www.eecpoland.eu/pl

11-12 maja, Warszawa, "Forum gmin na 5", www.kolegia.sgh.waw.pl

12 maja, Warszawa, Wprowadzenie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego w podmiocie, www.sukcescr.pl

15 maja, Wrocław, Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji, www.sukcescr.pl

15-16 maja, Wrocław, Szkolenie „Wartościowanie stanowisk w administracji”, www.effectgroup.pl

15-17 maja, Poznań, Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

16-18 maja,
Bydgoszcz, XXIV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, www.targi-wod-kan.pl

16-18 maja, Rzeszów, Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

18-19 maja Wrocław,
Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych, www.effectgroup.pl

18 maja, Rzeszów, Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji, www.sukces.cr.pl

22 maja, Warszawa,
IT w Bankowości, www.gigacon.org

22-23 maja, Warszawa, Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, www.effectgroup.pl

24 maja, Warszawa, Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie, www.tor-konferencje.pl

24-25 maja, Warszawa, XIII Ogólnopolska konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Strategie finansowe projektów rozwojowych”, www.bgk.pl

24-26, Kraków, Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

26 maja, Kraków, 
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji, www.sukces.cr.pl

26 maja, Warszawa, 
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji, www.sukces.cr.pl

29 maja, Warszawa,
Cloud Computing, www.gigacon.org

29-30 maja, Kraków, II Krajowy Kongres Sekretarzy, www.kongressekretarzy.pl

Czerwiec:

1 czerwca, Gdańsk, Warsztaty ePUAP w praktyce, www.sukcescr.pl

1 czerwca, Gdańsk, Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w wobiegu dokumentów w urzędzie, www.sukcescr.pl

1-2 czerwca, Warszawa,
Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia, www.sukcescr.pl

1-4 czerwca, Ostróda,
Pro Defense 2017, www.pro-defense.pl

2 czerwca, Warszawa, Europolis 2017 o miastach otwartych i bezpiecznych, www europolis.schuman.pl

2-4 czerwca, Chorzów, Atrakcje Regionów Targi Turystyki Weekendowej, www.atrakcje-regionow.pl

5 czerwca, Warszawa, BigData, www.gigacon.org

6 czerwca, Warszawa, Seminarium "Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Administracji Publicznej. Jak skutecznie wdroiżyć system EZD w urzędzie", www.cpi.com.pl

5-7 czerwca, Gdańsk, Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

7 czerwca, Gdańsk,
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji, www.sukces.cr.pl

7-9 czerwca, Kołobrzeg,
III Forum Ekologiczne, www.forum-ekologiczne.pl

8 czerwca, Warszawa, Warsztaty ePUAP w praktyce, www.sukcescr.pl

8 czerwca, Warszawa, Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w wobiegu dokumentów w urzędzie, www.sukcescr.pl

8-10 czerwca, Kielce, Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO, www.targikielce.pl

9 czerwca, Kraków, Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w wobiegu dokumentów w urzędzie, www.sukcescr.pl

9 czerwca, Rzeszów, 
Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji, www.sukces.cr.pl

12 czerwca, Poznań,
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych, www.effectgroup.pl

12-13 czerwca, Warszawa, Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia, www.sukcescr.pl

12-14 czerwca, Warszawa, 
Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

13 czerwca, Warszawa,
IT w Logistyce, www.gigacon.org

14 czerwca, Warszawa, Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji, www.sukces.cr.pl

19 czerwca, Białystok, 
Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w wobiegu dokumentów w urzędzie, www.sukcescr.pl

19-20 czerwca, Wrocław,
Kongres Regionów pod hasłem „Samorząd 2.0 – Pożądane Innowacje”, www.kongresregionow.pl

28 czerwca, Gdańsk, 21 Konferencja Miasta w Internecie, www.mwi.pl

29 czerwca, Wrocław, Ogólnopolski Kongres "Smart City - założenia i perspektywy", www.successpoint.pl

Lipiec:

6-7 lipca, Wrocław, Szkolenie „Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi”, www.effectgroup.pl

7 lipca, Warszawa, Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych, www.effectgroup.pl

10-11 lipca, Wrocław, Szkolenie „Profesjonalne wystąpienia publiczne”, www.effectgroup.pl

26-27 lipca, Warszawa, Summit EOIF GigaCon - Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie, www.gigacon.org

27 lipca, Warszawa, 14 edycja Kongresu Pożarnictwa, www.fire-expo.pl

Sierpień:

4-6 sierpnia, Lublin, "Meeting of styles. Międzynarodowy festiwal sztuki muralu", www.facebook.com

11 sierpnia, Cieszyn, "Dizajn w przestrzeni publicznej. Mamy problem?", www.zamekcieszyn.pl

22 sierpnia, Warszawa, Szkolenie "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego", www.cpi.com.pl

25-27 sierpnia, Poznań, II Spartakiada Samorządowa, www.spartakiadasamorzadowa.pl

23-25 sierpnia, Ostróda, Internet Banking Security, www.gigacon.org

30 sierpnia, Warszawa, "Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", www.pirbinstytut.pl

31 sierpnia-2 września, Warszawa, ZIELEŃ TO ŻYCIE 2017 - Międzynarodowa Wystawa

31 sierpnia, Warszawa, Szkolenie "Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej", www.cpi.com.pl

Wrzesień:

5-8 września, Kielce, MSPO 2017 - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, www.targikielce.pl

14 września, Warszawa, Forum Lotnicze, www.forumlotnicze2017.pl

19 września, Warszawa, BIN Systemów Informatycznych, www.gigacon.org

19-20 września, Wrocław, III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady, www.logistykaodzysku.com

20 września, Warszawa, IT Future Expo, www.warszawa.itfuture.pl

21 września, Warszawa, Konferencja "Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych", www.pirbinstytut.pl

23-24 września, Zakopane,
IX Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej, www.almar-sport.pl

25 września, Warszawa, IT w Służbie Zdrowia, www.gigacon.org

26 września, Warszawa, Seminarium "Wykorzystywanie Komunikacji Elektronicznej w Postępowaniu Administracyjnym po Nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego z Dnia 7 kwietnia 2017 r.", www.cpi.com.pl

27 września, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, www.kwrist.mswia.gov.pl

28 września, Warszawa, Szkolenie "Obszary Natura 2000 w Prawie UE i Polskim", www.cpi.com.pl

28 września, Warszawa, Business Process Managment, www.gigacon.org

Październik:

4-5 października, Jachranka, VI edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy, www.schrack-seconet.com

4-6 października, Monachium, Expo Real Międzynarodowe targi Inwestycyjne i Nieruchomości Komercyjnych, www.exporeal.net

4-6 października, Bielsko-Biała, Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, www.kbn.ksoin.pl

5-6 października, Katowice, Samorządowe Forum Zdrowia, www.zpp.pl

9-10 października, Kraków, III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa, www.cybersecforum.eu

12 października, Warszawa, Targi ADI Expo, www.adi-expo.com

16 października, Warszawa, DataCenter, www.gigacon.org

16-17 października, Kraków, I Kongres Polityki Miejskiej, www.miasta.pl

17 października, Warszawa, Smart Buildings & Smart Cities, www.greenwarsawconferences.org.pl

17-19 października, Poznań, POL-ECO-SYSTEM Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych, www.polecosystem.pl

19-20 października, Ossa, XVII Kongres Gmin Wiejskich RP, www.zgwrp.pl

19-20 października, Warszawa, IV Kongres Edukacja i Rozwój, www.kongres-edukacja.pl

24 października, Łódź, Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie, www.gigacon.org

25 października, Warszawa, Konferencja „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”, www.pirbinstytut.pl

25 października, Warszawa, Konferencja "Zarządzanie zasobami informatycznymi a cyberbezpieczeństwo", www.gazetaprawna.pl

25-27 października, Sulejów, V Międzynarodowa Konferencja „Miasto monitorowane – personel, aspekty prawne i technika systemów CCTV”, www.miastomonitorowane.eu

26 października, Wrocław, IT w Uczelniach, www.gigacon.org

28 października, Warszawa, Ogólnopolski Kongres Obywatelski, www.kongresobywatelski.pl

30-31 października, Warszawa, Parkingi 2017, www.tor-konferencje.pl

Listopad:

8-9 listopada, Warszawa, Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne Eco-Miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”, www.eco-miasto.pl

13-15 listopada, Gdańsk, VI edycja Kongresu Smart Metropolia, www.smartmetropolia.pl

15 listopada, Warszawa, XVII edycja Konferencji "Zarządzanie Kryzysowe. Komunikacja i kooperacja służb", www.successpoint.pl

16 listopada, Kraków, IT w Przemyśle, www.gigacon.org

17-18 listopada, Iława, Konferencja "Przyszłość partycypacji obywatelskiej młodych"

18 listopada, Pabianice, Runmageddon - Mistrzostwa Polski Samorządowców, www.runmageddon.pl

23 listopada, Warszawa, IT w Administracji, www.gigacon.org

24 listopada, Iława, Konferencja „Przyszłość partycypacji obywatelskiej młodych”, www.civispolonus.org.pl

27 listopada, Warszawa, ECONSEC Technical Security Forum, www.tech.econsec.pl

27-28 listopada, Warszawa,
Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, www.effectgroup.pl

29 listopada, Warszawa, Konferencja "Czyste ciepło. Ostatni dzwonek dla małych systemów ciepłowniczych, www.forum-nergii.eu

29-30 listopada, Ostróda, III edycja targów Energy Expo Arena, www.energyexpo.pl

29 listopada-1 grudnia, Karpacz, IT Security Managment, www.gigacon.org

30 listopada - 1 grudnia, Rzeszów, VII Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, www.podkarpackie.org.pl

30 listopada, Warszawa, Konferencja "Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnych", www.swps.pl

Grudzień:

6 grudnia, Kraków, BIN Systemów Informatycznych, www.gigacon.org

6-7 grudnia, Warszawa, Forum Nowoczesnego Samorządu, www.konferencje.alebank.pl

6-8 grudnia, Bielsko-Biała, XII Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych, www.ksoin.pl

7 grudnia, Gdańsk, Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie, www.gigacon.org

9 grudnia, Warszawa, Obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące projektowanych zmian w Kodeksie Wyborczym, www.zmp.poznan.pl

12 grudnia, Warszawa, Szkolenie "Zasady gospodarowania wodami w świetle nowej ustawy - Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.", www.cpi.com.pl

15 grudnia, Warszawa, Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, www.zmp.poznan.pl

19-20 grudnia, Warszawa, Szkolenie "RODO to nie rodeo - Zadania Użytkowników, Inspektora ODO i Administratora Danych - w świetle zmian RODO 2018", www.gigacon.pl

29 grudnia, Warszawa, Szkolenie "Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, www.frdl.pl

 
PARTNER STRATEGICZNY

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

15 grudnia, Warszawa, Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, www.zmp.poznan.pl

18 grudnia, Legnica,
Szkolenie "Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego", www.nist.gov.pl

19-20 grudnia, Warszawa,
Szkolenie "RODO to nie rodeo - Zadania Użytkowników, Inspektora ODO i Administratora Danych - w świetle zmian RODO 2018", www.gigacon.pl

Więcej wydarzeń...
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»