Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Artykuły » Felieton

»

Agata Dąmbska komentuje: Nie spoczniemy, nim dojdziemy...

Wprawdzie partia rządząca wycofała się z najbardziej niemądrych pomysłów odnośnie ograniczenia liczby kadencji włodarzy, czyli liczenia jej wstecz, oraz zatrzymała prace nad ustawą o metropolii warszawskiej, niebezpieczeństwo jej ingerencji w działalność samorządów nie zmalało. Chwilowe poddanie się przez PiS presji mieszkańców nie powinno wprowadzić nas w stan uśpienia.

Ale przede wszystkim musimy wrócić do przerwanej w 2016 r. dyskusji na tematy zasadnicze, tj. namysłu nad pożądanym modelem wspólnot. Nie ulega wątpliwości, że zaprojektowany 27 lat temu system traci swą wydolność (mówiono o tym ostatnio podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego). I nie chodzi tu o projektowanie idei odpowiadających na bieżące potrzeby polityczne, tylko przeprowadzenie zmian usprawniających zarządzanie JST, zwiększających udział mieszkańców, tworzących efektywne narzędzia ewaluacji czy dających realne instrumenty realizowania polityk publicznych – pomocy społecznej, oświaty i in. Zacząć należałoby od kwestii finansowania samorządów, gdyż to niedoskonałość aktualnych rozwiązań (redystrybucja, zły mechanizm dotacji i subwencji, śladowe dochody własne) generuje największe problemy w działalności wspólnot.

Moment na przeprowadzanie reformy JST nigdy nie jest dobry, o czym przekonał się każdy zespół, postulujący zmiany: za rządów PO-PSL panował lęk przed wdrożeniem korekt systemowych, zawartych w raporcie prof. J. Hausnera czy „Samorząd 3.0” Forum Od-nowa i pozytywnie zaopiniowanych przez samorządowców. Teraz czas wydaje się jeszcze gorszy, gdyż władze centralne nie są zainteresowane sprawami merytorycznymi. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku tworzenia planu na przyszłość: najbliższa dyskusja odbędzie się choćby 19 i 20 czerwca podczas Kongresu Regionów we Wrocławiu.

agat_d@yahoo.com

2017-05-23

powrót

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»