Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Artykuły » Felieton

»

Tomalik komentuje: Gminy, chodźmy razem - na zakupy

Na Opolszczyźnie działamy razem – w grupie samorządów gminnych zrzeszonych w naszym związku międzygminnym. Właśnie zaprosiliśmy gminy, gminne osoby prawne (spółki i instytucje kultury) i gminne jednostki organizacyjne (zakłady i jednostki budżetowe) do uczestnictwa w szóstej już Grupie zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego. Zrobiliśmy to na podstawie uchwały Zgromadzenia naszego Związku.

Obecne prace dla uzyskania oszczędności gmin w wydatkach na energię elektryczną rozpoczęliśmy w 2009 r. Stało się to po dłuższej przerwie od poprzednich udanych negocjacji z Zakładem Energetycznym w Opolu z lat 1993-1994.

Pierwszą Grupę zakupową dla wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej zaczęliśmy tworzyć po finałowym sukcesie pierwszej edycji naszych grupowych negocjacji oświetleniowych z koncernem energetycznym w 2011 r. Pierwsza Grupa zakupowa wspólny przetarg przeprowadziła w 2012 r., a druga Grupa zakupowa – w 2013 r.

Dla porównania: w trzeciej Grupie zakupowej mieliśmy 378 instytucji, w czwartej Grupie zakupowej uczestniczyło 385 instytucji, a w piątej Grupie zakupowej - 401 instytucji, zwanych odbiorcami końcowymi.

Obecnie odbiorcą końcowym w ramach naszej Grupy zakupowej może być każdy zamawiający w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp), który będąc Gminą lub gminną osobą prawną albo gminną jednostką organizacyjną z terenu gmin uczestniczących w naszym Związku i przystępujących do niego, złoży Gminie wiodącej stosowne pełnomocnictwo.

Już po raz kolejny Strzelce Opolskie są Gminą wiodącą, a dotąd wzorcowo wywiązywały się z tej roli. Gmina wiodąca jako zamawiający upoważniona jest do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia wspólnego, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z naszą uchwałą Gmina wiodąca, działając na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez odbiorców końcowych - upoważniona jest do przygotowania, przeprowadzenia i udzielenia zamówienia wspólnego na zakup energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2018 r. w imieniu i na rzecz wszystkich odbiorców końcowych.

Przez lata wypracowaliśmy system współpracy, w którym każdy burmistrz i wójt wyznacza gminnego koordynatora Grupy zakupowej, upoważnionego do współpracy z Koordynatorem całej Grupy zakupowej, pracującym na co dzień w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich i z Biurem Związku w Opolu. Gminny koordynator jest przedstawicielem wszystkich odbiorców końcowych z terenu danej gminy pośredniczącym w kontaktach z Koordynatorem. W szczególności gminny koordynator jest zobowiązany przeprowadzać kompletację danych i dokumentów od odbiorców końcowych z terenu gminy i przekazać Koordynatorowi Grupy zakupowej i do Biura Związku, jak również przekazywać odbiorcom końcowym z terenu gminy wszelką korespondencję otrzymaną z Biura Związku lub od Koordynatora.

Pełnomocnictwo dla Gminy wiodącej może być udzielone bezpośrednio przez odbiorcę końcowego lub zbiorczo poprzez pełnomocnictwo udzielone przez Gminę w imieniu Jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, natomiast każda z gminnych osób prawnych: spółek z udziałem gminy i gminnych instytucji kultury posiadających osobowość prawną - udzieli Gminie wiodącej odrębnego pełnomocnictwa.

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wspólnego dla naszej Grupy zakupowej postępowania na zakup energii elektrycznej będą współfinansowane przez wszystkich odbiorców końcowych proporcjonalnie do wartości zamówień, a jako wskaźnik do wyliczenia częściowego udziału w kosztach dla danego odbiorcy końcowego od lat stosujemy kwotę 0,27 zł za jedną MWh według zapotrzebowania zgłoszonego w dokumentacji przetargowej.

Według harmonogramu współdziałania Koordynator naszej Grupy zakupowej opracuje formularze dla danych potrzebnych do ustalenia przedmiotu zamówienia i oszacowania jego wartości, które zostaną rozesłane drogą elektroniczną. Odbiorcy końcowi przygotują i wpiszą dane do formularzy oraz prześlą je drogą elektroniczną.

Uważamy, że obecna wielkość Grupy zakupowej naszego Związku jest optymalna, choć nasze Grupy zakupowe stopniowo rosną z roku na rok. Trend ten wyraża wolumen zapotrzebowania na energię elektryczną wynoszący w trzeciej Grupie zakupowej 50,7 GWh, w czwartej Grupie zakupowej 51,9 GWh i w piątej Grupie zakupowej 56,9 GWh.

Odbiorcy końcowi zgłosili do naszego wspólnego przetargu w trzeciej Grupie zakupowej dane 4.543 punktów poboru energii elektrycznej. W czwartej Grupie zakupowej było to 4.701, a w piątej Grupie zakupowej już 5.144.

To, co jest najważniejsze, to cena. Nasz główny Koordynator Hubert Waloszek stwierdził, że średnia cena za 1 MWh, zaoferowana w postępowaniu przetargowym piątej Grupy zakupowej była nieco wyższa od najniższej w historii dotychczasowych postępowań.

Zainteresowanym taką formą współpracy pragnę przypomnieć, że w ubiegłym roku w ramach piątej Grupy zakupowej nasza Gmina wiodąca ogłosiła wspólny przetarg w kwietniu poprzez skierowanie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu, a w czerwcu w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich dokonano otwarcia ofert w ramach wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej. Dokonano weryfikacji ofert, a następnie wybrano najkorzystniejszą ofertę ze średnią ceną 258,18 zł/MWh. W sierpniu 2016 r. podpisano umowę generalną, a dalej zawarto umowy szczegółowe pomiędzy odbiorcami końcowymi a sprzedawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym.

Do wyborów samorządowych w 2018 r. zostało niewiele czasu, ale warto podjąć taką inicjatywę. W Grupie zakupowej osiągniemy cele ekonomiczne. Połączenie zapotrzebowań, koordynacja kilku miesięcy pracy wielu instytucji oraz fachowo przygotowana dokumentacja i unijny przetarg nieograniczony przyniosą wymierne korzyści. Nastąpi racjonalizacja wydatków budżetowych na zakup energii elektrycznej. Uzyskamy znaczące oszczędności. Nie mniej ważne jest osiąganie pozytywnych efektów zarządczych (doskonalenie pracy zespołów urzędników i poprawa koordynacji w ramach samorządu gminnego).

Niezaprzeczalnym skutkiem naszych działań grupowych będzie powstrzymywanie zachowań monopolistycznych firm, które uzyskały pozycję dominującą na rynku lokalnym w wyniku monopolu naturalnego. W naszych Grupach zakupowych trzykrotnie zwycięzcą przetargu nieograniczonego była spółka sprzedażowa koncernu energetycznego, ale dwukrotnie zwyciężyły niewielkie spółki.

W naszym Związku obok praktykowanych od lat grupowych przetargów za zakup energii elektrycznej i grupowych negocjacji oświetleniowych pojawiają się nowe pomysły.

Burmistrz jednego z miast członkowskich zaproponował nam utworzenie grupy do wspólnych zakupów usług pocztowych dla gmin - członków naszego Związku. Uznał, że jeśli w grupie gmin radzimy sobie z koncernem energetycznym, to powinniśmy poradzić sobie również z Pocztą Polską.

Warto się organizować w grupy, aby uzyskiwać oszczędności i przeciwstawiać się monopolistom.

zgso@zgso.org.pl  

2017-01-10

powrót

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»