Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


CYFRYZACJA
Decyzja rządu o szerszym udostępnieniu danych publicznych


Rada Ministrów przyjęła Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027. To krajowa strategia, która obejmuje kluczowe zagadnienia w zakresie udostępniania i zarządzania danymi.


Program Otwartych Danych (POD) jest skierowany do organów administracji rządowej, jednostek podległych i nadzorowanych, KPRM oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Może być realizowany także przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, czy podmioty prywatne. Koordynatorem Programu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Cele szczegółowe Programu:

  • Zwiększenie dostępności danych na portalu dane.gov.pl;
  • Poprawa interoperacyjności i jakości danych;
  • Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
  • Stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych;
  • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami danych;
  • Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat potencjału otwartych danych.

Program to kontynuacja dotychczasowej polityki otwierania danych publicznych, realizowanej - z poszerzonym zakresem działań - w latach 2016-2020.

Źródło: https://www.gov.pl/

2021-03-29 08:12:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
INWESTYCJE w SAMORZĄDACH

»

TURYSTYKA

»

»


URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

22 kwietnia, XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, http://www.zgwrp.pl

29 kwietnia, Kielce, XXII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, https://www.teraz-srodowisko.pl/

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»