Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Branża turystyczna woj. łódzkiego ponownie apeluje do władz regionu

Zgodnie z zapowiedzią, sześć  organizacji turystycznych z woj. łódzkiego podjęło kolejne kroki mające na celu uzyskanie wsparcia ze strony władz samorządu dla przedsiębiorców turystycznych znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z pandemią.

Pierwszy raz o taką pomoc występowały w połowie sierpnia. Wtedy to – podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim woj. łódzkiego – proponowały wprowadzenie narzędzi pomocowych dedykowanych sektorowi turystycznemu. Władze odmówiły, wyjaśniając, że branża może liczyć na wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Przedstawiciele sześciu organizacji już wtedy deklarowali, że nie składają broni i będą walczyć dalej.

W początkach września reprezentanci PIT Oddział Łódzki, Łódzkiej Organizacji Turystycznej, ROT Woj. Łódzkiego, Koła Przewodników im. R. Rembielińskiego, Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej oraz Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki wystosowali do władz urzędu marszałkowskiego pismo w którym odnoszą się do przeprowadzonego 3 września procesu ubiegania się o pomoc w ramach wzmiankowanego POIR. Wobec wystąpienia problemów w procesie naboru wniosków (w związku z zawieszaniem się systemu przedsiębiorcy nie mogli dokończyć procesu składania wniosków), a w rezultacie anulowania naboru, autorzy listu wnoszą o ponowne przeanalizowanie jego założeń. – Podtrzymujemy nasze stanowisko, że kluczowym kryterium powinien być wyższy poziom spadku przychodu (obecny wynosi 30 proc. w porównaniu do danego miesiąca rok wcześniej – przyp. aut.). Takie rozwiązanie da szansę na zawężenie grupy odbiorców oraz przyznanie pomocy najbardziej potrzebującym – można przeczytać w liście. Autorzy przypominają, że podmioty zrzeszone  w sześciu organizacjach odnotowały spadki pow. 70 proc., wiele z nich zostało zmuszonych do zamknięcia działalności. – Powyższą propozycję zmiany kryteriów uważamy za najlepsze rozwiązanie, jednak gdyby była brana pod uwagę kontynuacja już rozpoczętego naboru, sugerujemy działania mające na celu uszczelnienie systemu poprzez konieczność logowania, zastosowania rozwiązań cloud computingu do obsługi znaczącego ruchu na serwerach lub podpisu wniosku profilem zaufanym/podpisem elektronicznym – proponują autorzy. MO

2020-09-08 15:36:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Pobierz bezpłatnie:

»
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

19-20 października, Warszawa 

X Konferencja Bezpieczeństwa
Narodowego i Gospodarczego 

Konferencja toczyć się będzie wokół

najważniejszych zagadnień bezpieczeństwa

 narodowego Polski i Polaków.

 Tradycyjnie w wydarzeniu weźmie udział

 wielu czołowych przedstawicieli świata

polityki, gospodarki, nauki i biznesu.
konferencjabezpieczenstwa
narodowego.swbn.pl/tematyka/

22-23 października, Formuła online 
Edukacyjna rola turystyki kulinarnej

 w rozwoju regionalnym
Celem konferencji jest stworzenie 
płaszczyzny wymiany poglądów
i doświadczeń oraz zaprezentowania
dobrych praktyk w zakresie intensyfikacji

 turystyki kulinarnej, edukacji poprzez 
tę formę turystyki oraz wpływu turystyki

 kulinarnej na rozwój regionalny


9-19 grudnia, Karpacz
VI Europejski Kongres Samorządów
EKS to platforma wymiany poglądów oraz

 miejsce spotkań liderów samorządowych, 
elit regionalnych z przedstawicielami

 administracji państwowej, organizacji

pozarządowych i biznesu. 
forum-ekonomiczne.pl/vi-europejski-kongres-samorzadow/ 


Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»