Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»

Ryszard Grobelny: Związki powiatowo-gminne ułatwią zarządzanie metropoliami

Związek Miast Polskich proponuje umożliwienie samorządom powoływania związków powiatowo-gminnych. Takie związki powinny mieć prawo do wydawania aktów prawa miejscowego – uważa prezes ZMP.

Zarówno na szczeblu powiatów, jak i gmin realizowane są zadania z dziedzin takich, jak ochrona  środowiska i przyrody, porządek publiczny i ochrona obywateli, transport zbiorowy, drogi publiczne, gospodarka wodna i szereg innych dziedzin. Jedyną formą „współdziałania” obu typów jednostek samorządu przy realizacji tych działań jest obecnie możliwość powierzenia realizacji zadań powiatu gminie oraz gminnych zadań powiatowi w drodze porozumienia.

– Konstrukcja ta, jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie, wykorzystywana jest do incydentalnych lub jednostkowych zadań i nie sprawdza się w przypadku zadań o charakterze generalnym obejmującym całokształt spraw związanych z daną dziedziną, jak na przykład ochrona środowiska, transport lokalny czy edukacja publiczna – uważa Ryszard Grobelny, prezes Związku Miast Polskich.

Proponowana zmiana ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym ma umożliwić tworzenie związków z uczestnictwem obu szczebli samorządów tj. gmin i powiatów. Dotychczas obowiązujące ustawy ustrojowe dopuszczają bowiem możliwość tworzenia związków jedynie na danym szczeblu (związki powiatów i związki międzygminne). Dodatkowo proponuje się również możliwość zawierania przez gminy porozumień ze związkami międzygminnymi i gminno-powiatowymi.

Jednocześnie proponuje się upoważnić związek do wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie przejętych przez związek zadań.
– Skoro z chwilą powstania związku zadania realizowane dotychczas przez jednostkę samorządu terytorialnego stają się zadaniami związku, to winien on być wyposażony w instrumenty prawne umożliwiające mu realizację tych zadań, w tym przypadku tworzenie prawa miejscowego – uzasadnia Ryszard Grobelny.

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie istnieją rozbieżności, co do tego, czy związek, niebędący jednostką samorządu terytorialnego, uprawniony jest do wydawania aktów prawa miejscowego.

– Istnieje oczywiście wątpliwość czy zmiana ta nie będzie sprzeczna z art. 94 Konstytucji, który w kompetencje do ustanawiania aktów prawa miejscowego wyposaża organy samorządu terytorialnego. Wydaje się, że precedens w tej sprawie zaistniał już w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, która to ustawa utożsamia związek z gminą, co w konsekwencji powoduje, że regulaminy zaopatrzenia w wodę na obszarze działania związku uchwalane są przez jego zgromadzenie. Celowe jest, by w kompetencje te wyposażała związek ustawa ustrojowa a nie przepisy szczególne – podsumowuje prezes ZMP.

Do pobrania:

2010-03-22 07:16:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»