Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Patronat medialny "Forum Samorządowe"
Podsumowanie Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018

W dniach 18-19 października 2018 r. w Siedlcach odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.


Dwa dni Szczytu zostały podzielone na cztery części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, zatytułowaną „Filary polskiej gospodarki przyszłości – Państwo – Gospodarka - Samorząd”, Sesję I pt. Energetyka, Sesję II pt. Gospodarka, Sesję III pt. Bezpieczeństwo. W drugim dniu odbyła się Sesja IV organizowana przez Ministerstwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została zatytułowana Gospodarka niskoemisyjna w działaniach na rzecz czystego powietrza. Na zakończenie pierwszego dnia debat OSG 2018 odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki”.

Szczyt został oficjalnie zainaugurowany przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, a także Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego, którzy w swoich przemówieniach zwracali uwagę na konieczność pogłębionej dyskusji nad przyszłością i kierunkami rozwoju polskiej gospodarki. Wyrazili przekonanie, że zarówno dobór tematów podczas OSG 2018, jak i zaproszonych do debat gości pozwolą na rzetelną i kompleksową dyskusję na temat rozwoju Polski. Minister Energii odczytał także list do uczestników od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zaś senator Waldemar Kraska odczytał list od Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna pt. „Filary polskiej gospodarki przyszłości – Państwo – Gospodarka - Samorząd”, której Partnerem Energetycznym była PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.. Zaproszeni uczestnicy debaty w pierwszej kolejności starali się nakreślić kierunki i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju kraju. W tym kontekście poruszono istotną kwestię roli Państwa w kreowaniu i gwarantowaniu rozwoju, uwzględniając także perspektywę europejską, zwłaszcza pod kątem możliwości, jakie pojawiają się w ramach nowej perspektywy budżetowej UE. W dalszej kolejności odniesiono się do strategii bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki, która także musi w coraz większym stopniu uwzględniać tempo rozwoju społecznego, a także efektywne działania na poziomie samorządowym. Równie ważnym zagadnieniem była współpraca biznesu i nauki na rzecz innowacyjnego rozwoju gospodarczego. W ramach podsumowania starano się także odnieść do sytuacji gospodarczej Polski na tle UE i świata.

Panel Infrastruktura i transport moderowany był przez prof. Halinę Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Debata była podzielona na dwie części eksperckie - w pierwszej wystąpili: Łukasz Bryła - Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego; Maciej Brzozowski – Manager, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Arkadiusz Gmurzyński - Dyrektor Departamentu Lotnisk, Urząd Lotnictwa Cywilnego; Marek Tarczyński - Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Paweł Szaciłło – Dyrektor ds. Sektora Transportu i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego; Przemysław Wróbel - Ekspert Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W drugiej części eksperckiej wystąpili: Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Łukasz Marcinkiewicz - Dyrektor Zarządzający LH Engineering, Dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Lafarge; Tomasz Prejs - Prezes Zarządu, Stadler Polska Sp. z o.o.; Tadeusz Syryjczyk – Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR; Konrad Wyrwas – Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa; dr inż. Andrzej Żurkowski - Dyrektor Instytutu Kolejnictwa. W ramach pierwszej części zaproszeni eksperci podjęli temat szeroko rozumianej infrastruktury transportowej. Z jednej strony odniesiono się do kwestii planów Centralnego Portu Komunikacyjnego, jako rozwiązania dla gospodarki i logistyki kraju, Programu Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych, czy znaczeniu infrastruktury portowej dla rozwoju polskiej gospodarki. Z drugiej strony zastanawiano się, jak zachęcić obywateli do korzystania z transportu publicznego oraz jaką przyszłość czeka transport w kontekście wyzwań demograficznych i technologicznych. Druga część panelu skoncentrowała się wokół transportu kolejowego. W jej ramach zastanawiano się nad kluczowymi projektami kolejowymi z punktu widzenia gospodarki. Wśród nich istotnym zagadnieniem była kolej metropolitalna, jako kluczowy element strategii transportowej samorządów. Równie interesującym zagadnieniem, poruszonym podczas dyskusji była problematyka transportu intermodalnego, hubów i centrów logistycznych w strategii PKP i rosnący rynek prywatnych przewoźników cargo. Na koniec zaś zastanawiano się nad perspektywicznymi szlakami i nowymi kierunkami potoków towarów (północ-południe, Europa Chiny).

Panel Samorząd lokalny poprowadzony został przez Jarosława Jóźwiaka – Adwokata w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, zaś w debacie wzięli udział: Grzegorz Benedykciński - Burmistrz Grodziska Mazowieckiego; Tomasz Hapunowicz - Wójt Gminy Zbuczyn; Jan Ługowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mordy; Piotr Pokropek – Dyrektor Regionu Mazowieckiego, Bank Gospodarstwa Krajowego; Krzysztof Wolny - Burmistrz Gminy Międzychód; Ewa Wolniewicz-Warska - Head of Sales, Kapsch Telematic Services Sp z o.o.; Karol Wójcik - Przewodniczący Rady Programowej, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. Panel został podzielony na trzy główne nurty tematyczne. Pierwszy, inwestycyjny, w ramach którego odniesiono się do realizowanych i planowanych inwestycji samorządowych w kontekście nowej perspektywy finansowej UE. W ramach drugiego (finansowego) zastanawiano się jak utrzymać tempo inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich i gdzie szukać alternatyw. Trzeci nurt, odnosił się do problematyki smogu jako problemu w okresie jesienno-zimowym, który dotyczy większości gmin i miast w Polsce (rozwiązania proponowane i wdrażane na szczeblu centralnym oraz na poziomie samorządów).

Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbyła się wieczorna gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Nagroda jest uhonorowaniem Laureatów za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018” zostali:

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w imieniu Pani Minister nagrodę odebrał Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska

Marian Banaś, Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (w imieniu Pana Ministra nagrodę odebrał Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej)

Bank Ochrony Środowiska S.A. (nagrodę dla Banku odebrał Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.)

Stadler Polska Sp. z o.o. (nagrodę dla Spółki odebrał Tomasz Prejs, Prezes Zarządu, Stadler Polska Sp. z o.o.)

W drugim dniu Szczytu odbyła się Sesja IV organizowana przez Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zatytułowana „Gospodarka niskoemisyjna w działaniach na rzecz czystego powietrza”. W ramach sesji odbyły się dwa panele: „Inwestycje energetyczne w praktyce i możliwości ich finansowania” oraz „Energetyka rozproszona jako element gospodarki niskoemisyjnej”. Sesji towarzyszyły warsztaty prowadzone przez doradców energetycznych skierowane do przedsiębiorców, właścicieli domów, właścicieli gospodarstw rolnych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, na których omówiono możliwości zdobycia dofinansowania na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej oraz zagadnienia związane z ograniczeniem negatywnego wpływu emisji na jakość powietrza. Sesję oficjalnie zainaugurowali Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii; Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska; Kazimierz Kujda - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce, zaś moderatorem Sesji był Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP S.A. Po oficjalnej inauguracji, w ramach wprowadzenia, zaprezentowany został film o projektach sektora energetyka współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

2018-10-22 10:15:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»