Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Prośba środowiska samorządowego o weto Prezydenta RP w sprawie taryf

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która zawiera przepisy wprowadzające regulator taryf wody, czeka już tylko na podpis Prezydenta RP.

Związek Miast Polskich, wyrażając jednocześnie stanowisko całego środowiska samorządowego, jak również znacznej liczby podmiotów komunalnych działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o odmowę podpisania ustawy z dnia 27 października 2017 roku i przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

W przypadku niepodzielenia przez Prezydenta zarzutów strony samorządowej pod adresem ustawy, mając na względzie istotne wątpliwości natury konstytucyjnej, Prezes ZMP prosi o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją (o groźbie zaskarżenia ustawy pisaliśmy tutaj).

Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadza szereg niezwykle istotnych zmian dotyczących sposobu realizacji przez gminy zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Samorządowcy podkreślają, że ustawa dotyczy ważnego zadania własnego gmin, a mianowicie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Pozostawia ona pełną odpowiedzialność za realizację tego zadania gminom, ale odbiera prawo określania najważniejszego parametru realizacji tego zadania, jakim jest ustalenie taryf opłat za wodę. Przeniesienie tego działania do instytucji rządowej, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację tego zadania, pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Strona samorządowa KWRiST wraz z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” złożyła już wcześniej w tej sprawie petycję do Sejmu, która została rozpatrzona negatywnie.

Związek Miast Polskich zadeklarował pełną gotowość podjęcia rzeczywistego dialogu, którego przy pracach nad nowelizacją zabrakło, aby wypracować zgodne z Konstytucją zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które pozwolą na wyeliminowanie mankamentów obecnego systemu, dostrzeżonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Szereg kluczowych rekomendacji w tym zakresie może zostać wdrożonych poprzez zmiany stosownych rozporządzeń bez konieczności nowelizacji ustawy.

Źródło: www.zmp.poznan.pl

2017-11-23 08:16:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wybory samorządowe - aktualności

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

23-25 października, Kielce, TRANSEXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego, https://www.targikielce.pl

23-25 października, Poznań, POL-ECO SYSTEM 2018 - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska, https://polecosystem.pl

25-26 października, Rzeszów, VIII Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, http://www.podkarpackie.org.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»