Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


WYBORY 2024 
Ślubowanie w pierwszym tygodniu maja. PKW odpowiada na pismo ZMP


W odpowiedzi na wątpliwość w sprawie terminu ślubowania nowo wybranych burmistrzów i prezydentów, zgłoszoną w imieniu miast członkowskich przez Związek Miast Polskich, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że ślubowania te odbędą się w pierwszym tygodniu maja.


W związku z pojawiającymi się rozbieżnymi interpretacjami prawnymi przepisów dotyczących złożenia ślubowania przez wybranych 7 lub 21 kwietnia wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), Związek Miast Polskich zwrócił się do PKW z prośbą o przedstawienie wykładni, za którą opowiada się Krajowe Biuro Wyborcze.

Przepis art. 29a ustawy o samorządzie gminnym stwierdza w ust. 2, że „w celu złożenia przez wójta ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju”.

Po ostatnich wyborach samorządowych opublikowanie obwieszczenia ze zbiorczymi wynikami wyborów nastąpiło w 3 dni po I turze wyborów oraz uzupełnienia - w 1 dzień po II turze wyborów. Literalne brzmienie tego przepisu nie wskazuje na to, że ślubowanie składa się przed nową radą, zatem niektórzy prawnicy przyjmują, że powinno to nastąpić jeszcze w kwietniu – czytamy w piśmie ZMP.

Jednocześnie art. 1 ustawy o przedłużeniu obecnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego stwierdza, że trwa ona do 30 kwietnia 2024 r. Oznacza to, że kadencja organów samorządu terytorialnego, wybranych w kwietniu br., rozpocznie się 1 maja. Wydaje się nieprawidłowe, by ślubowanie mogło być złożone jeszcze przed rozpoczęciem kadencji.

W odpowiedzi na te wątpliwości PKW poinformowała nas 8 kwietnia, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy, zwołanie w tym terminie sesji rady w celu złożenia ślubowania (…) jest niemożliwe.

Z uwagi na powyższe Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązuje komisarzy wyborczych do uwzględnienia w porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady ślubowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – czytamy w odpowiedzi PKW.

Źródło: https://www.miasta.pl/

2024-04-12 06:32:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

17 lipca, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, https://www.gov.pl/
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»