Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


RAPORT 
Czy mieszkańcy mają wpływ na decyzje władz lokalnych?


Gminy dość dobrze wywiązują się z obowiązków informacyjnych, ale nie umożliwiają mieszkańcom wywierania realnego wpływu na sprawy lokalne poprzez mechanizmy współde­cydowania. Aż 70 proc. gmin nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku posiadania uchwały regulującej inicjatywę lokalną. 40 proc. gmin nie daje mieszkańcom możliwości występowania z inicjatywą uchwałodawczą. Obraz partycypacji lokalnej wyłaniający się z raportu „Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w 2023 roku" przygotowanego dla forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego nie jest zbyt optymistyczny.

Według danych z badania przeprowadzonego na reprezentatywnej, losowo wybranej próbie 200 gmin:

  • 100 proc. badanych gmin prowadzi transmisję z obrad sesji rad gminy, a 97 proc. gmin udostępnia nagrania, umożliwiając późniejszą retransmisję,
  • 92 proc. udostępnia publicznie Raport o stanie gminy,
  • 74 proc. gmin udostępnia imienne wykazy głosowań radnych,
  • 94 proc. gmin objętych badaniem udzieliło odpowiedzi na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej, z tego 83% zrobiło to w ustawowym terminie 14 dni.

Widać, że gminy w zdecydowanej większości dbają o odpowiednie informowanie mieszkań­ców. Jednak jest to wyłącznie komunikacja jednostronna: od samorządu do mieszkańców.
Dużo gorzej sytuacja wygląda odnośnie bardziej zaawansowanych mechanizmów partycypacji, które dają mieszkańcom realny wpływ na sprawy lokalne:

  • 60 proc. gmin daje mieszkańcom możliwość występowania z inicjatywą uchwałodawczą, czyli daje dostęp do tworzenia lokalnego prawa,
  • 30 proc. gmin posiada uchwałę regulującą inicjatywę lokalną, umożliwiając mieszkańcom nie tylko zgłaszanie pomysłów do realizacji przez samorząd, ale także włączanie się we wspólną ich realizację,
  • 76 proc. gmin ma ogólne regulaminy konsultacji społecznych.
Dr Anna Dąbrowska, autorka raportu, podsumowuje: Choć inicjatywa lokalna została wprowadzona do polskiego prawodawstwa w 2010 roku, trudno mówić o aktywizującej roli tego narzędzia, w sytuacji gdy odpowiednie warunki do jej wykorzystania istnieją w co trzeciej gminie w Polsce. Oznacza to, że 70 proc. gmin nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku. W przypadku obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej niedopełnienie zapisów ustawy z 2018 roku dotyczy 40 proc. gmin. Tutaj widać jednak pozytywną zmianę – w 2017 jedynie 19 proc. gmin umożliwiało swoim mieszkań­com występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, po nowelizacji prawa praktyka ta stała się zdecydowanie bardziej powszechna i dotyczy 60 proc. gmin.

Więcej dowiesz się z raportu.

Źródło: https://www.batory.org.pl/

2024-04-05 10:23:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

17 lipca, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, https://www.gov.pl/
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»