Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


WYDARZENIE
Jubileuszowe XXX Zgromadzenie Ogólne przedstawicieli powiatów za nami


W Karpaczu odbyło się niezwykle ważne dla samorządów powiatowych wydarzenie – XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Andrzej Płonka,  jako Przewodniczący, prowadził obrady. Zgromadzenie, będące najwyższym organem decyzyjnym Związku, skupiło się na debacie nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed samorządami, wytyczając jednocześnie strategię działania na najbliższą przyszłość.


Wśród obecnych gości znaleźli się również Marian Banaś, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Paweł Gancarz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wiesław Leśniakiewicz, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz liczni inni przedstawiciele instytucji i organizacji. Każdy z nich podkreślał znaczenie współpracy i wyzwań, jakie samorządy mają przed sobą, wskazując na specyficzne obszary działania.

Marian Banaś zwrócił uwagę na wyniki kontroli systemowych, które ujawniły niektóre problemy w relacjach państwo-samorząd oraz wewnętrzne wyzwania samorządów, takie jak finansowanie czy transparentność środków.

Następnie zaproszono do głosu Pawła Gancarza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który podziękował za zaproszenie i zwrócił uwagę na kluczową rolę samorządów w zarządzaniu kryzysowym, jakim była pandemia i wybuch wojny w Ukrainie. Wiceminister Gancarz omówił również przyszłe wyzwania, w tym nową ustawę o obronie cywilnej i konieczność poprawy stanu dróg powiatowych.

Kolejnym mówcą był Wiesław Leśniakiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który przedstawił założenia do ustawy o ochronie ludności.

Ważnym punktem Zgromadzenia było również wystąpienie Stanisława Trociuka, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwrócił uwagę na problem stopniowego odwracania się od zasady decentralizacji oraz na zagrożenia wynikające z centralizacji władzy i zależności samorządów od organów centralnych.

Jednym z mówców był również Marian Skonieczka, poseł Klubu Parlamentarnego Polska 2050, który podkreślił znaczenie reformy samorządowej, uznając ją za jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w Polsce. Wskazał na istotną rolę lokalnych liderów, którzy dzięki reformie zainicjowali rozwój swoich małych Ojczyzn. Z żalem zauważył jednak, że ostatnie lata były odejściem od założeń tej reformy, podziękował też za trud i zaangażowanie na rzecz samorządów.

Kolejną ważną postacią, która podzieliła się swoimi przemyśleniami, był Wojciech Kalwat, Dyrektor Biura „Niepodległa”. W. Kalwat przedstawił główne kierunki działalności Biura oraz aktualnie realizowane projekty. Zaprosił samorządy do współpracy w ramach inicjatyw takich jak Iskry Niepodległości – pokazy z projekcją multimedialną, czy projekty filmowe w technice VR 360 stopni.

Następnie głos zabrał Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Studiów Wschodnich, który podziękował za dotychczasową współpracę z samorządami i podkreślił zasługi powiatów w ostatnich latach. 

Ważnym momentem Zgromadzenia było również wystąpienie Dr Theophila Gallo, Starosty Saarpfalz Kreis w Niemczech, który podziękował za zaproszenie i pogratulował odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Gallo przedstawił przykłady współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi powiatami, podkreślając międzynarodowy wymiar samorządności. Informacja o planach stworzenia fundacji na wsparcie Ukrainy oraz nadzieja na szybkie zakończenie konfliktu wywołały żywe reakcje wśród uczestników.

Źródło: https://www.zpp.pl/

2024-03-19 08:06:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

17 lipca, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, https://www.gov.pl/
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»