Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


BEZPIECZEŃSTWO 
1,5 mld zł dla samorządów na cyberbezpieczeństwo


Ponad 2 tys. samorządów ze wszystkich województw uzyskało wsparcie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Otrzymają one do 850 tys. złotych na działania z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

– Dzisiaj podpisaliśmy pierwszą umowę na realizację grantu, teraz rusza podpisywanie umów ze wszystkimi jednostkami samorządu, które zakwalifikowały się do wsparcia – poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas konferencji w Izabelinie.

Wnioski o dofinansowanie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – na łączną kwotę prawie 1,5 mld zł. – złożyło 90 proc. uprawnionych jednostek. 

 – Ogromne zainteresowanie projektem ze strony samorządów pokazuje, że są one świadome zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa i – co więcej – gotowe, aby im przeciwdziałać. Program Cyberbezpieczny Samorząd ma nie tylko zapewnić im wsparcie finansowe, ale także, w ramach kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji i NASK, wsparcie merytoryczne – tłumaczy wicepremier Krzysztof Gawkowski. 

Pierwsza umowa podpisana
27 lutego br. podpisano pierwszą umowę – z gminą Izabelin – na realizację grantu na kwotę 850 tys. zł. Wicepremier zaznaczył, że projekt Cyberbezpieczny Samorząd jest kolejnym „skokiem” naszego kraju w dziedzinie cyfryzacji. 

Każdego dnia podejmujemy działania, aby wzmocnić nasze bezpieczeństwo w sieci i obronić nasze dane przed atakami. Od dziś kolejne umowy będą sukcesywnie podpisywane, a JST będą mogły rozpocząć swoje działania. Samorządy zyskają fundusze na bezpieczne i sprawne urzędy, bezpieczeństwo danych oraz dostępne usługi elektroniczne – mówi wicepremier.

Projekt to przykład tego, jak ważna jest współpraca rządu z samorządem. Bardzo się cieszę z inwestycji, które pozwolą zaktualizować i rozszerzyć zakres procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego w naszym urzędzie, a także przeprowadzić zaawansowane audyty bezpieczeństwa. Jesteśmy świadomi zagrożeń w cyberprzestrzeni i ta inwestycja jest dla nas kluczowym elementem budowania cyberodporności  – dodaje wójt gminy Izabelin, Dorota Zmarzlak. 

Bezpieczny i sprawny urząd
Co zyskają mieszkańcy gmin dzięki wsparciu w ramach projektu? Rozwój JST w zakresie cyberbezpieczeństwa przyczyni się poprawy ochrony danych przechowywanych w urzędach, m.in. dzięki rozwojowi infrastruktury, która służy do zarządzania dostępem oraz tworzenia ich kopii zapasowych. 

Zwiększy się także odporność urzędów na czynniki zewnętrzne, które mogłyby zagrozić ich ciągłości pracy, np. próby ataków na systemy IT samorządów, kradzież danych lub przerwy w zasilaniu. Poprawi się również dostępność usług elektronicznych świadczonych przez samorządy poprzez rozwój infrastruktury sieciowej oraz mechanizmów jej zabezpieczeń.

Na co samorządy mogą przeznaczyć pieniądze?
Wnioski o granty złożone przez samorządy zakładają realizację działań w 3 kluczowych obszarach mających wpływ na cyberbezpieczeństwo: 

  • techniczny (ok. 1,2 mld zł) – infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie oraz usługi wdrożeniowe,

  • organizacyjny (ok. 183 mln zł) – procedury, audyty, certyfikaty, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji itp.,

  • kompetencyjny (ok. 105 mln zł) – szkolenia pracowników.

Program Cyberbezpieczny Samorząd jest kolejnym etapem działań w ramach nowej perspektywy finansowej i stanowi uzupełnienie wcześniej sfinansowanych działań. W jego ramach kluczowe jest zabezpieczenie cybernetyczne urzędów. Samorządy coraz lepiej rozumieją wagę zagrożeń w przestrzeni cyfrowej – wyjaśnia Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Wojciech Szajnar. 

Warunki realizacji grantów 
Ze wsparcia skorzystają urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie i jednostki organizacyjne samorządów gmin, powiatów i województw. Czas realizacji grantu wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2026 r. Dofinansowanie będzie wypłacane w 3 transzach (30 proc. – 30 proc. – 40 proc.).

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

2024-02-27 15:59:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

17 lipca, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, https://www.gov.pl/
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»