Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


WYDARZENIE 
Miasteczkom grozi utrata funkcji społecznych i gospodarczych


Na temat przygotowań do Forum Miasteczek Polskich, programu merytorycznego wydarzenia oraz wyzwaniach stojących przed małymi i średnimi miastami rozmawiamy z Januszem Buzkiem, współorganizatorem Forum.

Forum Miasteczek Polskich już za niecały miesiąc. Rozumiem, że przygotowania weszły w ostatnią fazę.

Tak, w minionym tygodniu uściśliliśmy tematykę paneli i przyjęliśmy ostateczny program Forum. Teraz dopinamy szczegóły, na przykład drukujemy materiały konferencyjne, ustalamy kwestie techniczne dotyczące oświetlenia i nagłośnienia sceny podczas Gali Miasteczek Polskich oraz przeprowadzamy szkolenia dla pracowników obsługi. Oczywiście skupiamy się także na wypełnieniu wymagań i procedur sanitarnych, aby Goście byli bezpieczni i czuli się bezpiecznie.

Czy pierwsze w historii wydarzenie adresowane do przedstawicieli małych i średnich miast cieszy się zainteresowaniem?

Bardzo dużym. Dość powiedzieć, że na cztery tygodnie przed Forum samorządy zarezerwowały 86 proc. dostępnych miejsc. Potwierdza to nasze przypuszczenia, że małe i średnie miasta, stając nieraz w obliczu utraty funkcji społecznych i gospodarczych, mają potrzebę spotkać się i przedyskutować swe specyficzne problemy.

Nasze przypuszczenia, czyli kogo? I czy mógłby Pan rozwinąć myśl o utracie funkcji społecznych i gospodarczych przez miasteczka?

Przypuszczenia członków rzeczywistych i wspierających Unii Miasteczek Polskich, współorganizatora Forum.

Trzeba zauważyć, że Polska nadal rozwija się nierównomiernie. Przodują duże ośrodki miejskie. Tymczasem w małych i średnich miejscowościach, szczególnie tych oddalonych od metropolii, tempo depopulacji jest największe. Rośnie luka pokoleniowa. Najbardziej aktywni młodzi ludzie emigrują do aglomeracji, które oferują lepszą pracę i wyższą jakość usług publicznych. W miasteczkach zazwyczaj gorzej prezentują się takie wskaźniki jak bezrobocia, ilości podmiotów gospodarczych na liczbę mieszkańców, czy też poziomu inwestycji publicznych i sektora przedsiębiorstw. Wszystkie te zjawiska przekładają się na niższe dochody własne gmin na głowę mieszkańca. Tym samym trudniej jest finansować infrastrukturę oraz usługi wpływające na dobrostan wspólnoty.

Wspomniał Pan o programie merytorycznym. Czego mogą spodziewać się uczestnicy wydarzenia?

Podczas dwudniowego Forum odbędą się trzy sesje plenarne i dwanaście paneli. Omówione zostaną m.in. cele, zakres i formy wsparcia inwestycji samorządowych w ramach nowej perspektyw budżetowej UE oraz Krajowego Planu Odbudowy. Porozmawiamy o mieszkalnictwie gminnym, szczególnie w aspekcie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych oraz ustawy lokal za grunt. Ciekawie zapowiadają się panele dotyczące ograniczania kosztów oświaty w JST, energetyki cieplnej, OZE, zwalczania SMOGU, cyfryzacji urzędów oraz gospodarki odpadami.

Program jest faktycznie bogaty. Był on przygotowywany wraz z przedstawicielami miasteczek? Na który aspekt zwróciłby Pan szczególną uwagę?

Treść merytoryczna Forum jest wynikiem dyskusji w gronie Zarządu Unii Miasteczek Polskich. Wspomnę, że członkowie Zarządu, burmistrzowie z całej Polski, aktywnie uczestniczą w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Są więc na bieżąco z problematyką samorządową nie tylko w związku z codziennym sprawowaniem urzędu, ale także merytorycznym zaangażowaniem w prace Komisji. Pytała Pani Redaktor o wyróżniający się aspekt Forum. Sam jestem ciekawy, które panele będą miały najwyższą frekwencję. Osobiście wybierałbym te, które będą mówiły o polityce rządu wobec jednostek samorządu terytorialnego.

Czy spodziewacie się więc przedstawicieli rządu?

Udział w Forum Miasteczek Polskich potwierdzili Michał Cieślak minister ds. samorządu, Andrzej BitteI Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury, Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ireneusz Zyska Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Zatem strona rządowa podczas Forum będzie mogła przedstawić swoje projekty dotyczące samorządu ...

... i wysłuchać opinii m.in. burmistrzów i prezydentów. Zakładam, że może być gorąco. Mam na myśli kwestię spodziewanego drastycznego obniżenia dochodów samorządów z tytułu podatku PIT oraz projektowanych zmian w gospodarce odpadami.

Czyli niekoniecznie zawsze będzie grzecznie.

Przede wszystkim ma być merytorycznie i bez owijania w bawełnę.

Sądzę, że Czytelnicy, reprezentujący małe i średnie miejscowości są już zachęceni do udziału w wydarzeniu. Proszę jednak w kilku zdaniach odpowiedzieć jeszcze na pytanie dlaczego warto wziąć udział w Forum Miasteczek Polskich?

Miast poniżej 25 tys. mieszkańców mamy w Polsce 763. Żyje w nich ponad 5,9 mln ludzi. Jeśli do tej liczby dodać ludność terenów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich, to daje nam populację ponad 10 mln. Uważamy, że jest to ważna i liczna Wspólnota, która wymaga oddzielnych koncepcji i polityk rozwojowych. Między innymi ich wypracowaniu i przedyskutowaniu będzie służyć Forum Miasteczek Polskich.

Na koniec proszę przypomnieć, gdzie i kiedy się odbędzie się Forum?

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie 16 i 17 września.

Dziękuję za rozmowę.

2021-08-25 10:34:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
INWESTYCJE w SAMORZĄDACH

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

27-28 września, Płock, V Międzynarodowe Forum PPP, https://forumppp.plock.eu/

28-29 września, Warszawa, V Krajowy Kongres Sekretarzy, https://mistia.org.pl/


Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»