Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


OCHRONA ŚRODOWISKA 
Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności


1 lipca rusz
yło zbieranie deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ewidencja ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

Docelowo CEEB będzie narzędziem wspomagającym organy administracji centralnej i samorządowej w realizacji programów dofinansowań do wymiany źródeł ciepła oraz polityki niskoemisyjnej.

Deklaracje można składać od 1 lipca br. na dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej – poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,

  • w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku bądź wysyłając pocztą.

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Termin składania deklaracji dla istniejących budynków wynosi 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące CEEB można odnaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Źródło: https://www.rybnik.eu/

2021-07-02 06:00:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
INWESTYCJE w SAMORZĄDACH

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

9 sierpnia, Szkolenie: Gmina to płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, https://frdl.org.pl/

12 sierpnia, Webinarium: Regulacja stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych Jednostek Samorządu Terytorialnego, https://frdl.org.pl/
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»