Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


RAPORT 
NIK krytycznie o stanie dróg w województwie świętokrzyskim


Większość skontrolowanych zarządców dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim nie działa prawidłowo i skutecznie w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg oraz  poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników. Kontrola NIK pokazała problemy z prawidłowym wykonywaniem przeglądów stanu technicznego, prowadzeniem dokumentacji ewidencyjnej czy oznakowaniem dróg.

W województwie świętokrzyskim drogi samorządowe to ponad 90% ogólnej długości dróg publicznych o nawierzchni twardej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zdecydowanie wzrosło natężenie ruchu kołowego, co ma niekorzystny wpływ na stan techniczny, a tym samym bezpieczeństwo na drogach.

Stan nawierzchni dróg samorządowych, w odróżnieniu od dróg krajowych, nie jest przedmiotem szczegółowych badań i monitorowania. Stąd NIK sprawdziła, czy zadania podejmowane w celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego dróg były realizowane prawidłowo i wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Kontrola objęła zarząd dróg wojewódzkich, dwa zarządy dróg powiatowych, starostwo powiatowe oraz sześć urzędów miast lub gmin w województwie świętokrzyskim. Okres objęty kontrolą to lata 2016-2020.

Połowa objętych kontrolą jednostek nie wywiązywała się z obowiązku wykonywania kontroli stanu technicznego dróg lub przeprowadzała je wadliwie. Obowiązek przeprowadzania tych kontroli nakłada na zarządców ustawa Prawo budowlane z 1994 roku. W związku z tym NIK skierowała do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczeń. Wyniki okresowych kontroli stanu dróg w połowie jednostek nie były w ogóle dokumentowane lub dokumentowano je nierzetelnie.

Ponadto Brak kompletnej dokumentacji ewidencyjnej dla dróg objętych szczegółowym badaniem stwierdzono w połowie jednostek. Dokumentacji takiej w ogóle nie miało 20% zarządców, a 30% prowadziło ją częściowo, na przykład bez dziennika objazdu dróg, wykazu obiektów mostowych, map techniczno-eksploatacyjnych dróg czy wykazu przepustów.

W wyniku kontroli NIK wysłała do zarządców dróg samorządowych wnioski o wywiązywanie się w pełni z nałożonych przepisami prawa obowiązków, dotyczących w szczególności:

  • planowania rozwoju sieci drogowej oraz finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  • prowadzenia wymaganej dokumentacji ewidencyjnej dróg i obiektów inżynierskich,
  • przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego dróg,
  • zapewnienia zgodności oznakowania dróg z zatwierdzoną organizacją ruchu.

2021-06-23 07:23:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
INWESTYCJE w SAMORZĄDACH

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

27-28 września, Płock, V Międzynarodowe Forum PPP, https://forumppp.plock.eu/

28-29 września, Warszawa, V Krajowy Kongres Sekretarzy, https://mistia.org.pl/


Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»