Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


STOWARZYSZENIA 
Wyjątkowe posiedzenie zarządu ZGWRP


Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP spotkał się na pierwszym w tym roku posiedzeniu stacjonarnym w Morawicy. Zgromadzenie po raz pierwszy w historii odbywało się w formule online i było transmitowane ze studia w Poznaniu, a liczba zarejestrowanych 368 delegatów reprezentujących gminy członkowskie i 85 obserwatorów i gości pozwoliła zrealizować planowany porządek obrad.

Jednym z punktów posiedzenia Zarządu było omówienie założeń oraz uwag do Krajowego Planu Odbudowy. Związek Gmin Wiejskich RP jest jednym z  inicjatorów podjętych w kierunku strony rządowej działań zmierzających do zwiększenia roli samorządów, między innymi poprzez włączenie samorządów w poczet członków Komitetu Monitorującego, czy też założeń do ustawy wdrażającej Krajowy Plan Odbudowy oraz Zwiększania Odporności.

Ustalono że KPO w dalszym ciągu zawiera niedostateczne ukierunkowanie działań związanych z obszarami wiejskimi oraz zmarginalizowanymi. Zdaniem przedstawicieli gmin urealnienie zapisów KPO musi opierać się na filarze samorządowym, jako fundamencie, ale także gwarancie jakości właściwego  i zrównoważonego wdrożenia tego dokumentu.

Istotnym problemem, negatywnie wpływającym na możliwości wyrównywania szans rozwojowych i poziomu rozwoju, jest niewystarczająca jakość działań podejmowanych przez instytucje publiczne. Deficyty w zakresie efektywnego zarządzania rozwojem angażującym różne podmioty publiczne, społeczne i prywatne, ujawniają się zarówno na poziomie krajowym, jak  i lokalnym. Ustalono, że negatywne skutki pandemiczne w bardzo wysokim zakresie kumulują się na obszarach wiejskich i w małych miastach.


Źródło: 
http://www.zgwrp.pl/

2021-05-21 07:10:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
INWESTYCJE w SAMORZĄDACH

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

9 sierpnia, Szkolenie: Gmina to płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, https://frdl.org.pl/

12 sierpnia, Webinarium: Regulacja stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych Jednostek Samorządu Terytorialnego, https://frdl.org.pl/
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»