Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


INWESTYCJE - GDAŃSK 
Wykonawca na placu budowy Centrum Ekoinnowacji PG


Politechnika Gdańska przekazała plac pod budowę Centrum Ekoinnowacji PG wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy inwestycji, konsorcjum spółek Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal S.A. (partner). Nowoczesne i ekologiczne centrum naukowo-badawcze będzie gotowe najpóźniej jesienią 2022 roku.

Przekazanie placu budowy przez Politechnikę Gdańską nastąpiło w czwartek, 13 maja. Poprzedziło je zakończenie procedury przetargowej i podpisanie w czwartek, 29 kwietnia, umowy na „Budowę budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu: Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”.

Działalność centrum będzie skupiona na kilku ważnych obszarach, takich jak środowisko (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa), energia (efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii), budownictwo (energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe, konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych), mobilność (infrastruktura drogowa i kolejowa, transport miejski, rozwój ekologicznych form transportu), rewitalizacja (przestrzenie publiczne i przyjazne mieszkańcom, budownictwo energooszczędne, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych), edukacja (kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych) oraz przemysł (transfer wiedzy i kompetencji do gospodarki).

Źródło: https://www.gdansk.pl/

2021-05-14 04:23:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
INWESTYCJE w SAMORZĄDACH

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

9 sierpnia, Szkolenie: Gmina to płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, https://frdl.org.pl/

12 sierpnia, Webinarium: Regulacja stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych Jednostek Samorządu Terytorialnego, https://frdl.org.pl/
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»