Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Artykuły » Felieton

»

T. Wrona komentuje: Owoce dialogu

Prowadzony dialog między Prezydentem i samorządowcami przyniósł bardzo ważny efekt. Prezydent uznał zapisy znowelizowanej przez Parlament ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych za niekonstytucyjne i złożył wobec niej swoje veto.

Tym samym Prezydent uznał argumenty ogólnopolskich organizacji samorządowych (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Województw RP), będących stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.Organizacje te postulowały o niepodpisywanie ustawy ze względu na zapisy ograniczające samorządność, zwłaszcza wykraczające poza postanowienia art. 171 Konstytucji, zgodnie z którym działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi wyłącznie z punktu widzenia legalności.

Poważne zastrzeżenia budziło przyznanie Prezesowi Rady Ministrów swobody powoływania i odwoływania prezesów izb obrachunkowychoraz zniesieniadotychczasowej konkursowej procedury ich wyłaniania, jak również możliwość natychmiastowego odwołania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przez premiera i powołania na dwa lata zarządu komisarycznego.

Dialog podjęty w maju przed Dniem Samorządu Terytorialnego, kiedy w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania miedzy Prezydentem a liderami ogólnopolskich korporacji samorządowych dał dobre owoce. Jego kolejnym krokiem powinno być, uzgodnione w czasie spotkania, powołanie przy Kancelarii Prezydenta RP zespołu ds.przeglądu prawa dotyczącego samorządu terytorialnego. Byłoby to istotnym wsparciem głosu samorządowców w czasie opiniowania ustaw w Sejmie na etapie ich procedowania.

tadeuszwrona7@gmail.com

2017-07-17

powrót

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»