Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Artykuły » Felieton

»

T. Wrona komentuje: Wodne problemy

30 czerwca specjalna podkomisja sejmowa ds. ustawy Prawo wodne przyjęła projekt i proces legislacyjny będzie kontynuowany w Sejmie i Senacie. Oznacza to, że ta najbardziej oczekiwana obecnie ustawa nie została uchwalona przed 1 lipca i nadal obowiązuje w Polsce Prawo z 2001 r.

Minął więc ustalony przez UE, zresztą wydłużony już o pół roku, termin przeniesienia do polskiego systemu prawnego art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie systemowego rozwiązania zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Miejmy nadzieję, że Komisja Europejska mimo to, nie skorzysta z prawa zawieszenia refundacji środków z tego obszaru. A przecież warunkiem uruchomienia 3,5 mld euro z UE na inwestycje w gospodarkę wodną jest przyjęcie stosownej ustawy.

Treść projektu wywoływała wiele uwag samorządów, które dotychczas decydują o wszystkich kwestiach dotyczących spraw wodno – kanalizacyjnych. Projekt przewiduje m. in. powstanie nowej instytucji „Wody Polskie”, która ma być regulatorem taryf za wodę i ścieki. Czy jednak z centrum będzie można lepiej określać koszty w konkretnej gminie i lepiej zarządzać tak dużym obszarem zagadnień?

I choć uwagi samorządów zostały w części w tym projekcie uwzględnione, to jednak w dalszym ciągu wzbudza sprzeciw przekazywanie opłaty za zagospodarowanie wód opadowych do instytucji „Wody Polskie”, a odpowiedzialność za ich zagospodarowanie ma pozostać po stronie gmin. Kto inny ma obowiązek, kto inny otrzymuje opłaty. Trochę jest to podobne do sytuacji, jaka występuje w sprawie kosztów oświetlenia dróg ponadgminnych, które muszą ponosić gminy mimo, że zarządcą drogi jest powiat, województwo lub GDDKiA.

tadeuszwrona7@gmail.com

2017-07-03

powrót

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»