Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Artykuły » Felieton

»

Tadeusz Wrona: O polityce prorodzinnej

Od połowy lat dziewięćdziesiątych mówiło się o polityce prorodzinnej samorządu terytorialnego. Powstawały w radach miast komisje ds. rodziny, przyjmowano Kartę Praw Rodziny za podstawę społecznej polityki miejskiej, odbyło się 20 konferencji na temat różnych aspektów polityki prorodzinnej i jej realizacji w samorządach.

Efekty tych działań były różne, gdyż samorządy bez jednoznacznej i mocnej polityki państwa w tym zakresie miały ograniczone instrumenty.

W listopadzie 2015 r. sformułowałem na łamach Forum Samorządowego 10 punktową samorządową listę spraw, których podjęcie i rozwiązanie przez nowopowstający rząd miałoby istotne znaczenie. Jako jeden z głównych priorytetów podałem wdrożenie spójnych programów prorodzinnych łączących działania administracji rządowej i samorządowej. Wynikał on z zapaści demograficznej, co wraz z dużą emigracją stanowił zagrożenie cywilizacyjne.

Rządowy Program 500+ wprowadzony jako element powszechnej polityki na rzecz rodziny stał się fundamentem zmian w tym obszarze. Sprawnie wprowadzony przez Ministerstwo wspólnie z gminami Program, daje dobre owoce doraźne, a jego skutki długofalowe już zaczynają się rysować. Bez wątpienia w miejscach publicznych widać więcej maluchów niż dotychczas.

Pojawiły się także ciekawe programy samorządowe, wzmacniające efekty polityki państwa. Na przykład w Nysie przed rokiem wprowadzono bon wychowawczy w wysokości 500 zł, które miasto wypłaca z własnych środków, niezależnie od Programu 500+, aby zachęcić rodziców do urodzenia kolejnego dziecka. Pomocą objęto w ciągu roku ok. 500 rodzin, w pierwszej kolejności pracujących i pozostających w związku małżeńskim rodziców dziecka. Po roku funkcjonowania programów rządowego i samorządowego w Nysie, liczba urodzeń wzrosłą o ok. 21%, a liczba zawieranych małżeństw o 24%. Oprócz bonu wychowawczego nacisk położono również na politykę mieszkaniową, szczególnie dla młodych małżeństw.

Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin, który właśnie zakończył się w Nysie pozwolił na pokazanie możliwości i efektów spójnego realizowania programów prorodzinnych w skali państwa i samorządu.

tadeuszwrona7@gmail.com

2017-06-19

powrót

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»