Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Artykuły » Felieton

»

Agata Dąmbska komentuje: Ważna dymisja w Ministerstwie Finansów

Samorządowcy (zwłaszcza skarbnicy) mieli 1 czerwca mały powód do radości: z Ministerstwa Finansów odeszła Podsekretarz Stanu, Hanna Majszczyk. Jej podejście do problemów JST, czym – oprócz przygotowywania budżetu państwa – zajmowała się od 2010 r., spędzało sen z powiek włodarzom.

Wiceminister prowadziła w resorcie własną politykę, konsekwentnie odmawiając ułatwień dla JST: od niechęci do zmiany wskaźnika zadłużenia (art. 243 ustawy o finansach publicznych), poprzez niezgodę na zwiększenie dochodów własnych samorządów (wprowadzenie lokalnego PIT), aż po opóźnianie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. janosikowego.

Dymisja Hanny Majszczyk mogłaby rozpocząć zmianę podejścia do finansów samorządów oraz zmianę samej struktury MF. Nowe otwarcie w sprawach JST wymagałoby ulokowania ich w oddzielnym ministerstwie o szerokich kompetencjach (obecnie za sprawy ustrojowe wspólnot odpowiada MSWiA, a za finansowe – MF), jakie istnieją m.in. w krajach skandynawskich. Zostałaby tam przekazana odpowiedzialność za sprawy budżetów samorządów, co prowadziłoby do powiązania reform ustrojowo-organizacyjnych z finansami komunalnymi, decydującymi o samodzielności JST.

Oznacza to wyłączenie spraw finansów samorządów z gestii MF, gdzie są zmarginalizowane perspektywą budżetu państwa oraz rozproszone pomiędzy różne komórki organizacyjne. Dalszym krokiem byłoby dodanie do nowego ministerstwa zagadnień rozwoju regionalnego w celu skoncentrowania przepływów środków z UE, wpisania w transfery konstrukcji proefektywnościowych przyjętych w funduszach europejskich oraz uspójnienia polityki rozwoju. MF odpowiadałoby za nadzór makroekonomiczny nad samorządową częścią sektora finansów publicznych i podatki JST.

Czy jednak w obecnym układzie politycznym następca Hanny Majszczyk zdecyduje się na tak śmiałe ruchy?

agat_d@yahoo.com

2017-06-05

powrót

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»