Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


BEZPIECZEŃSTWO 
MSWiA przygotowało projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafił już wniosek o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Po nadaniu numeru zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, gdzie będzie można się z nim zapoznać.


Projekt ureguluje fundamentalne kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Wprowadzi do porządku prawnego szereg pojęć dotychczas funkcjonujących wyłącznie w środowisku międzynarodowym i przestrzeni akademickiej. Przygotowane przepisy dotyczą również zagadnień uregulowanych do tej pory jedynie częściowo. 

Ponadto planowane jest wprowadzenie licznych rozwiązań szczegółowych, które usprawnią dotychczasowe działanie podmiotów odpowiedzialnych za ochronę ludności. Została tutaj zaproponowana zasada pomocniczości i wsparcia organów poszczególnych szczebli zarządzania bezpieczeństwem powszechnym. Będzie ona stosowana w przypadku, gdy określone zadanie nie może być kompleksowo wykonane na danym poziomie. 

Ważnym elementem nowych przepisów będzie wzmocnienie społecznej odporności, czyli przygotowanie społeczeństwa do właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Będą podejmowane działania takie jak m.in. edukacja dla bezpieczeństwa, szkolenia i ćwiczenia, społeczne kampanie informacyjne oraz samoedukacja. Zostanie w nich uwzględniona rola obywateli, organizacji pozarządowych oraz zawodowych służb ratowniczych.

Wzmocniona zostanie także rola ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz wojewodów w zakresie współpracy z administracją samorządową. Jednym z najbardziej istotnych elementów porządkujących będzie zmniejszenie liczby dokumentów planistycznych. 

Szef MSWiA będzie odpowiadał za koordynację podejmowanych działań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W rezultacie projekt ustawy przewiduje przyznanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji szeregu narzędzi prawnych, organizacyjnych, jak i finansowych. Pozwolą one na sprawne wykonywanie zadań w poszerzonym wymiarze. Obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje zarządzaniem kryzysowym jedynie w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania. 

Opracowane przepisy zakładają przejęcie przez MSWiA nadzoru nad systemami ostrzegania i alarmowania. Minister będzie odpowiedzialny za zapewnienie warunków do organizowania szkoleń na poziomie centralnym, w ramach jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy to w szczególności kształcenia kadr na potrzeby ochrony ludności oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w tym zakresie. Działanie to zapewni spójne podejście do zagadnienia informowania i ostrzegania obywateli.

Przygotowana ustawa wprowadzi rozwiązania umożliwiające skoordynowaną realizację zadań z zakresu ochrony ludności zarówno w czasie pokoju, jak i podczas obowiązywania stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny.

Źródło: https://www.gov.pl/

2024-05-10 07:07:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

17 lipca, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, https://www.gov.pl/
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»