Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


WARSZTATY 
„Edukacja samorządowa – cykl szkoleń dla samorządów” nt. miejskich planów adaptacji do zmian klimatu


Ruszył cykl szkoleń, które są organizowane w ramach projektu Klimada 2.0, tj. „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekcie zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń" w celu wsparcia samorządów i administracji publicznej w zakresie opracowania Miejskich Planów Adaptacji (MPA).


Podczas szkoleń zostanie przekazana praktyczna wiedza i umiejętności, które ułatwią tworzenie MPA oraz pozwolą na skuteczne reagowanie na zmiany klimatu.

Program warsztatów: https://klimada2.ios.gov.pl/program-warsztatow/  

·         Harmonogram szkoleń: https://klimada2.ios.gov.pl/terminarz-szkolen-rejestracja/  

·         Formularz Rejestracyjny: https://klimada2.ios.gov.pl/rejestracja-na-warsztaty-edukacja-samorzadowa-cykl-szkolen-dla-samorzadow/

Formularz wymaga zaznaczenia udziału w każdym dniu cyklu, jednakże nie ma obowiązku udziału w każdym dniu cyklu szkoleniowego.

Na każdy wskazany w formularzu termin uczestnik otrzyma oddzielny link do spotkania.

Tematyka szkoleń:

·         Podstawy prawne i polityczne adaptacji do zmian klimatu/polityka klimatyczna w mieście/zrównoważony rozwój miast
·         Polityka klimatyczna w mieście

·         Zrównoważony rozwój miast – wybrane zagadnienia
·         Podstawy naukowe adaptacji do zmian klimatu
·         Zarządzanie adaptacją do zmian klimatu na poziomie regionalnym i lokalnym
·         Główne obszary adaptacji do zmian klimatu w miastach
·         Wprowadzenie do planu adaptacji do zmian klimatu
·         Proces opracowania planu adaptacji do zmian klimatu
·         Szacowanie kosztów wdrożenia planów adaptacji do zmian klimatu
·         Monitoring realizacji planów adaptacji do zmian klimatu. Sprawozdanie z monitoringu wdrażania działań adaptacyjnych zawartych w MPA
·         CRO (ang.: Climate Resilience Officer) – Pełnomocnik ds. odporności klimatycznej
·         Zamówienia publiczne dot. BZI i zazieleniania przestrzeni miejskiej
·         Norma ISO 14001 i 14090

Ważne:

Dla Urzędu, z którego pracownicy wykażą się największą frekwencją i aktywnością w trakcie szkoleń, przewidziana została nagroda.

Regulamin konkursu: https://bit.ly/3tm46K8   

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i zachęcamy do rozdysponowania informacji na temat ich organizacji wśród osób potencjalnie zainteresowanych.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram szkoleń znajduje się na stronie: https://klimada2.ios.gov.pl/o-szkoleniach/

2023-10-18 07:41:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

17 lipca, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, https://www.gov.pl/
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»