Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


STOWARZYSZENIA 
Zarząd Związku Miast Polskich obradował w Hrubieszowie


Podczas posiedzenia Zarząd ZMP przyjął m.in. stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz negatywnie zaopiniował projekt ustawy o ochronie ludności.

Tematami, które wzbudziły największe emocje wśród samorządowców, były kwestie związane z ekstremalnymi podwyżkami cen prądu dla miast. Dyktowany miastom, zwykle przez jednego tylko oferenta, skok cenowy, sięga 800-900%. Przedstawiciele miast wskazywali, że państwowe spółki energetyczne podyktowały ceny, które nie mają nic wspólnego z faktycznym wzrostem kosztów wytwarzania energii. Padły ostre słowa o nadużywaniu pozycji monopolistycznej tych przedsiębiorstw i okradaniu wspólnot lokalnych. Samorządowcy mają wielkie trudności w planowaniu kolejnych oszczędności i stają już pod ścianą. 

Zarząd postanowił wystąpić do prezesów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Urzędu Regulacji Energetyki o pilne podjęcie stosownych działań, a także do ministra Jacka Sasina o skuteczniejszy nadzór właścicielski nad państwowymi spółkami.

Zarząd ZMP opiniował także resortowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ZMP docenił właściwy kierunek zmian, ale wskazał równocześnie, że regulacja zawiera zapisy, które wymagają pilnej zmiany, bądź to w formie uzupełnienia, bądź też nowego brzmienia przepisów. Bez nich bowiem obecna nowelizacja nie spełni oczekiwań gmin ani nie stanie się postulowaną zmianą systemową.

Członkowie Zarządu podkreślili, że zasadnicza zmiana, jaką jest wprowadzenie planu ogólnego w randze prawa miejscowego, to trafne rozwiązanie, aprobowane przez Związek Miast Polskich. Czynnikami, które będą determinowały jego powstanie, staną się obecne uwarunkowania i kierunki przestrzennego zagospodarowania konkretnej gminy. Wygaszane studium winno też być źródłem danych do modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, który będzie wyrazem polityki przestrzennej gminy w strategii jej rozwoju. Powyższe zmiany staną się kompleksowe wraz z wprowadzeniem obligatoryjnego opracowania strategii rozwoju gminy, co – zdaniem projektodawców – przyczyni się do ograniczenia niekontrolowanego rozlewania się miast. Według przedstawicieli ZMP, można będzie to osiągnąć tylko poprzez wprowadzenie konkretnych narzędzi, zwłaszcza w podatku od nieruchomości gruntowych. Doceniono podjęcie próby uporządkowania procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, jednak w opinii samorządowców z miast proponowane zmiany są niewystarczające.

Przedstawiciele miast negatywnie zaopiniowali projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej, przygotowany przez MSWiA, m.in. dlatego, że jest niespójny, zawiera nieprecyzyjne i niedookreślone pojęcie, wprowadza chaos kompetencyjny i, co najważniejsze, budzi zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Proponowane rozwiązania (zwłaszcza w art. 27 projektu) wprowadzają bowiem nowe stany nadzwyczajne, takie jak pogotowia i zagrożenia, które nie mają swojego źródła w Konstytucji i stanowią de facto próbę zmiany ustroju RP bez zmiany ustawy zasadniczej. Przykładem niespójności jest stosowanie różnych pojęć dla obrony cywilnej - „formacja obrony cywilnej”, „podmioty ochrony ludności”, „formacji ochrony ludności”.

Źródło: https://www.miasta.pl/

2022-09-28 07:50:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

23 lutego, Płońsk, Zarząd Związku Miast Polskich, https://www.miasta.pl
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»