Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


KWRIST 
Komisja negatywnie o wsparciu JST w związku z Programem Polski Ład


Komisja Wspólna negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o wsparciu JST w związku z Programem Polski Ład oraz nowelizacji ustawy o PIT i CIT, a także nowelizację ustawy Prawo oświatowe.

Na specjalnym, dodatkowym posiedzeniu 6 września br. Komisja Wspólna negatywnie zaopiniowała projekty ustaw związane z „Polskim Ładem” przygotowane przez resort finansów. Samorządowcy domagali się rekompensaty ubytków dochodów JST związanych w proponowanymi rozwiązaniami, np. zwiększeniem kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy zł czy podniesieniem progu podatkowego z 85,5 do 120 tysięcy zł.

Na wniosek samorządowców wiceminister finansów, Sebastian Skuza przedstawił rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST, zawarte w projekcie ustawy o wsparciu JST w związku z Programem Polski Ład. Zostały one podzielone na przejściowe i docelowe.

Wśród przejściowych najważniejszym jest wsparcie samorządów jeszcze w tym roku kwotą 8 mld zł, dzieloną specjalnym algorytmem w podziale na różne kategorie JST. Planowana jest też modyfikacja reguł fiskalnych – m.in. budżet bieżący będzie mógł być równoważony nie w jednorocznym okresie rozliczeniowym, a 4-letnim. Wydłużone zostaną też przepisy tzw. janosikowego dla województw.

Wśród rozwiązań docelowych jest:

  • wprowadzenie nowej subwencji rozwojowej,
  • zapewnienie przewidywalnych, pewnych dochodów z tytułu PIT i CIT, przekazywanych samorządom w 12 równych ratach miesięcznych zgodnych z prognozą makro określoną przed rozpoczęciem roku budżetowego (weryfikowaną z rzeczywistym wykonaniem) – co ma ułatwić planowanie budżetów JST, a także zmniejszyć podatność na wahania koniunktury czy zmiany prawne;
  • system wyrównawczy oparty na dochodach z obu tych podatków z roku bieżącego, a nie 2 lata wstecz;
  • wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie absorpcji środków unijnych,
  • ustalenie dochodów pojedynczych JST w oparciu o wpływy z podatku PIT i CIT z ostatnich 3 lat, a nie ostatniego roku.

Wprowadzona też zostanie reguła stabilizująca dochody JST – novum będzie przyjęcie tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału w PIT i CIT, która w kolejnych latach będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących. Dzięki uwzględnieniu inflacji, uwzględni również wzrost kosztów działania JST – przekonywał wiceminister Skuza. I dodał, że jeśli łączna kwota dochodu JST z podatków PIT i CIT będzie niższa od referencyjnej kwoty rocznego dochodu z tego tytułu, to wysokość subwencji ogólnej będzie zwiększona – do wysokości różnicy między tymi łącznymi kwotami (pomniejszonymi o obligatoryjną część subwencji rozwojowej).

Samorządowcy negatywnie zaopiniowali projekt tej ustawy.
- W stanowisku ZMP dotyczącym ustawy o wsparciu JST słowo „wsparcie” umieszczamy w cudzysłowie, ponieważ podstawowym postulatem samorządów było uzupełnienie ubytków bieżących w dochodach własnych, na których opiera się zasada samorządności (…) Wsparcie jest rażąco niewspółmierne w stosunku do finansowych strat samorządów - powiedział Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

I dodał, że Zarząd również negatywnie ocenił projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT, jako że wszystkie zmiany z lat 2019-21 spowodują według Oceny Skutków Regulacji ubytek w tym podatku do 2030 w wysokości 207 mld zł., średnio 19 mld rocznie.

Źródło: https://www.miasta.pl/

2021-09-10 08:17:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
INWESTYCJE w SAMORZĄDACH

»

TURYSTYKA

»

»

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

»

POBIERZ BEZPŁATNIE

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

21-22 października, Warszawa, Smart City Expo Poland, https://www.smartcityexpo.pl/

27 października, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://www.kwrist.mswia.gov.pl/
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»