Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»

Adam Wasilewski: Dopracujmy definicję obszaru zurbanizowanego

Miejscowe przepisy urbanistyczne mają zastąpić, na obszarach zurbanizowanych, plany zagospodarowania przestrzennego. Samorządowcy boją się, że niedoprecyzowane definicje utrudnią wprowadzenie ustawy.

Wśród najszerzej dyskutowanych zapisów nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - proponowanej przez Ministerstwo Infrastruktury - znajduje się m.in. wzmocnienie zasady hierarchiczności planowania przestrzennego. Zgodnie z tą zasadą wiążące ustalenia aktów planistycznych wyższego rzędu będą obowiązkowo przenoszone do aktów planistycznych niższego szczebla.

Ministerstwo Infrastruktury chce też wprowadzić krajowe przepisy urbanistyczne, które mają ustanowić uniwersalne normy zagospodarowania terenów, odnoszące się do przestrzeni nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zaproponowano wprowadzenie wskaźników zagospodarowania, służących do ustalania zasad zagospodarowania i użytkowania terenów.

Największą zmianą jest jednak wprowadzenie nowej kategorii dokumentów planistycznych. Nowy akt prawa miejscowego - miejscowe przepisy urbanistyczne - ma ustalać podstawowe zasady zagospodarowania terenu, w tym warunki zabudowy, dla terenów niewymagających sporządzenia planu.

Ministerstwo chce by takie przepisy były ustalane dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania, ale znajdujących się w obszarze zurbanizowanym. To ostatnie sformułowanie wzbudziło najwięcej dyskusji na spotkaniach samorządowców z przedstawicielami MI.

Zespół ds. Infrastruktury KWRIST, którego współprzewodniczącym jest Adam Wasilewski odmówił zaopiniowania ustawy do czasu wypracowania konsensusy w sprawie definicji obszary zurbanizowanego.

Zespół na najbliższych posiedzeniach ma też zająć się zasadnością wprowadzania instytucji wojewódzkich przepisów urbanistycznych, urbanistycznego planu realizacyjnego oraz ustalić sposób powoływania mediatora w sprawach dotyczących planowania przestrzennego. (ag)


Do pobrania:

2010-04-26 06:45:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»