Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Warmia i Mazury. Kończy się siedmioletnia perspektywa finansowa UE


Rok 2020 kończy siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej w której realizowane są programy operacyjne w zakresie polityki spójności.

 

Sześć lat temu każde z szesnastu województw określiło swoisty plan działania, którego nadrzędnym celem był rozwój danego regionu. Plan województwa warmińsko-mazurskiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską na początku 2015 roku i wskazywał precyzyjnie kierunek działań w duchu i zgodnie z zasadami unijnej polityki inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Ponieważ każde RPO to część większego planu - dążenia państw europejskich do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zaangażowania społecznego, osiągnięcia pewnego typu idealnego- spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Europy. 

– Nie da się budować silnej i spójnej Europy jedynie przez pryzmat państwowości. Perspektywa regionalności jest tu niezwykle istotna. Dlatego też RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego uwzględnia specyfikę naszych potrzeb i zasobów. Program ten był skrojony na miarę naszego regionu i przez ostatnie lata wniósł do naszej gospodarki, kultury, edukacji, życia społecznego olbrzymią wartość dodaną, liczoną nie tylko w milionach euro – uważa marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. 

Czytaj więcej (link)   

Źródło i fot.  warmia.mazury.pl


2020-10-15 09:56:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Pobierz bezpłatnie:

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

19-20 października, Warszawa

X Konferencja Bezpieczeństwa

Narodowego i Gospodarczego

Konferencja toczyć się będzie

wokół najważniejszych zagadnień

bezpieczeństwa narodowego Polski

i Polaków. Tradycyjnie w wydarzeniu

weźmie udział wielu czołowych

przedstawicieli świata polityki,

gospodarki, nauki i biznesu.

 

22-23 października,

Formuła online

Edukacyjna rola turystyki

kulinarnej w rozwoju

regionalnym

Celem konferencji jest stworzenie

płaszczyzny wymiany poglądów

i doświadczeń oraz zaprezentowania

dobrych praktyk w zakresie

intensyfikacji turystyki kulinarnej,

edukacji poprzez tę formę turystyki

oraz wpływu turystyki kulinarnej

na rozwój regionalny.

 

9-19 grudnia, Karpacz

VI Europejski Kongres

Samorządów

EKS to platforma wymiany

poglądów oraz miejsce spotkań

liderów samorządowych, elit

regionalnych z przedstawicielami

administracji państwowej,

organizacji pozarządowych i biznesu. 
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»