Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Opolska ROT przeprowadziła walne zebranie członków


Pod koniec czerwca w Podlesiu odbyło się walne zebranie członków Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za 2019 r., udzielono absolutorium zarządowi OROT, dyskutowano też na temat najbliższej działalności organizacji.W związku z sytuacją epidemiczną w regionie OROT zmuszony był zweryfikować plan działań na 2020 r. Takiej weryfikacji wymagał np. udział w wydarzeniach targowych. Stowarzyszenie planuje, w zależności od rozwoju sytuacji dotyczącej rozprzestrzeniania COVID-19, ewentualnego znoszenia restrykcji, brać udział w imprezach promocyjnych zaplanowanych na ten rok; plany wydawnicze obejmują m.in. wydanie kolejnej części folderu "Opolskie smaki", folderu szkoleniowego dotyczącego standardów obsługi turysty niepełnosprawnego w informacji turystycznej, także przewodnika turystycznego województwa opolskiego w alfabecie Braille’a; w 2020 r. OROT skupi się też na kontynuacji projektów promocyjnych realizowanych m.in. z partnerami z Czech oraz pozyskaniu nowych członków: priorytetem mają być działania ukierunkowane na pozyskanie do współpracy kolejnych przedstawicieli sektora JST oraz największych i najbardziej znanych firm turystycznych.

Walne zebranie było też okazją do wyboru nowego składu Rady Programowej OROT - ciała doradczego powołanego m.in. do oceny działań statutowych realizowanych przez stowarzyszenie. W czasie zebrania do Rady, w której zasiadali do tej pory: Łukasz Jastrzębski, Joanna Kardasińska, Andrzej Puławski, Konrad Wacławczyk, dołączyli: Aleksander Kramarz, Michał Maćków, Artur Rolka, Ewelina Jabłońska i Henryk Wawer.

Jednym z ważniejszych postanowień zebrania było dokonanie zmiany w statucie OROT. Ta dotyczy możliwości zwolnienia członka OROT z obowiązku opłacania składek, odroczenia terminu ich zapłaty, umorzenia bądź rozłożenia ich na raty. Decyzję taką na wniosek członka OROT będzie mógł podjąć zarząd stowarzyszenia. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest wykazanie przez podmiot, że w wyniku stanu wyjątkowego, jakim np. jest stan epidemii, utracił dochód lub znalazł się w trudnej sytuacji finansowej uniemożliwiającej mu zapłatę składki członkowskiej. MO, foto OROT.

2020-07-07 09:27:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Pobierz bezpłatnie:

»
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

8-10 września, Karpacz
Forum Ekonimiczne 2020
„Europa po pandemii: Solidarność,
Wolność, Wspólnota?”

forum-ekonomiczne.pl/forum-ekonomiczne-2020/ 

XIV Forum Regionów
Od 2007 roku integralną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Regionów.
forum-ekonomiczne.pl/xiv-forum
-regionow/


19-20 października, Warszawa 
X Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego 
Konferencja toczyć się będzie wokół najważniejszych zagadnień bezpieczeństwa narodowego Polski i Polaków. Tradycyjnie w wydarzeniu weźmie udział wielu czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu.
konferencjabezpieczenstwa
narodowego.swbn.pl/tematyka/

22-23 października, Formuła online 
Edukacyjna rola turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym
Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów i doświadczeń oraz zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie intensyfikacji turystyki kulinarnej, edukacji poprzez tę formę turystyki oraz wpływu turystyki kulinarnej na rozwój regionalny


9-19 grudnia, Karpacz
VI Europejski Kongres Samorządów
EKS to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych,
elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.
 
forum-ekonomiczne.pl/vi-europejski-kongres-samorzadow/ 
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»