Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Polska wydaje na służbę zdrowia niewystarczające środki

O tym jak uzdrowić polską służbę zdrowia zastanawiali się w trakcie debaty „System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian” zaproszeni przez NIK eksperci, naukowcy, politycy, samorządowcy, kierujący placówkami służby zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.


To była już piąta dyskusja panelowa organizowana w ostatnich miesiącach przez Najwyższą Izbę Kontroli, której tematem był stan polskiej służby zdrowia. To, że w naszej służbie zdrowia nie dzieje się najlepiej, nie trzeba specjalnie nikogo  przekonywać. Aż 66 proc. respondentów badania CBOS z końcówki ubiegłego roku źle oceniło służbę zdrowia. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski otwierając debatę powiedział: „System ochrony zdrowia w Polsce nie jest przyjazny dla pacjenta, tworzy problemy dla osób kierujących placówkami zdrowotnymi i ich personelu. System ochrony zdrowia nie zapewnia efektywnego wykorzystania środków publicznych”.

Ochrona zdrowia jest przykładem sektora, gdzie brak odpowiednich założeń programowych i konsekwencji w przeprowadzanych reformach przynosi wiele rozczarowań. Istotnymi problemami są m.in. niewystarczające nakłady na funkcjonowanie systemu, ograniczenie dostępności świadczeń oraz pogłębiające się zadłużenie części podmiotów leczniczych. Konsekwencje niedofinansowania ponoszą nie tylko pacjenci, ale również zarządzający szpitalami.

NIK co roku upomina się o większe nakłady na służbę zdrowia. Obecnie Polska wydaje ze środków publicznych na służbę zdrowia ok. 4,7 proc. PKB. To jeden z najgorszych wyników w UE. Nakłady na ochronę zdrowia mają wzrosnąć do poziomu  6 proc. PKB, jednak dopiero w 2025 r. Jednocześnie Izba wskazuje obszary gdzie wydatkowanie środków powinno być bardziej efektywne niż do tej pory.

Ważna część debaty była poświęcona właśnie finansowaniu służby zdrowia. Wielu zaproszonych gości domagało się skokowego wzrostu finansowania służby zdrowia ze środków publicznych. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik powiedział wprost: „Powinno być dodatkowe zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Można to osiągnąć poprzez zwiększenie składki zdrowotnej o 2 proc. do poziomu 11 proc.”.  

W ocenie NIK pierwszym krokiem zmierzającym do poprawy funkcjonowania systemu powinno być stworzenie długookresowej strategii wyznaczającej kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Powinna ona uzyskać powszechną akceptację społeczną i wyznaczyć wizję rozwoju systemu, uwzględniającą nadchodzące wyzwania demograficzne i epidemiologicznie. Przyjęcie Strategii pozwoliłoby zerwać z powszechną, w ciągu ostatnich 20 lat, praktyką dokonywania zmian w sposób częstokroć przypadkowy i doraźny.

Konieczne jest określenie strategii finansowania systemu ochrony zdrowia, która powinna wskazywać perspektywę wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i źródła ich pokrycia oraz działania racjonalizujące sposób wydatkowania środków w ochronie zdrowia. Za niezwykle istotne Izba uznaje także określenie miejsca i roli sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia i relacji z sektorem publicznym. Wydatki na zdrowie powinny być dokonywane w sposób przejrzysty i możliwie efektywny, z jak największą korzyścią dla pacjenta.

Zdaniem Izby należy wskazać w strategii działania zmierzające do rozwoju kadry medycznej i zwiększenia jej liczebności. Konieczne jest również stworzenie systemu informacji dla pacjenta o zdrowiu i leczeniu, wzmocnienie mechanizmów zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz wzmocnienie i skoordynowanie działań związanych z zewnętrznym nadzorem.

Na zakończenie debaty wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak przypomniał, że NIK może formułować jedynie rekomendacje, a nie tworzyć strategie zarządzania służbą zdrowia. Dziękując wszystkim gościom za udział w panelu powiedział: „Tworząc raporty o służbie zdrowia mamy już dużą wiedzę, ale każda Wasza wypowiedź będzie brana pod uwagę. Jesteśmy mądrzy Waszą mądrością”.

Źródło: https://www.nik.gov.pl

2019-02-27 10:18:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»