Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Bez dobrej jakości transportu publicznego rosną nierówności

ForumIdei Fundacji Batorego zorganizowało debatę „Polska sprawiedliwa komunikacyjnie”, podczas której zaproszeni eksperci szukali odpowiedzi na pytanie jak uczynić transport w Polsce narzędziem wyrównywania szans i integracji społecznej.


Na wstępie Paweł Marczewski, szef działu Obywatele forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego zauważył, że problem wykluczenia komunikacyjnego w Polsce był dotychczas omijany. Jednak warto wiedzieć, że bez łatwo dostępnego i dobrej jakości transportu zarówno publicznego, jak i prywatnego, maleją szanse i rosną nierówności.

- Polaryzacja w zakresie dostępności transportowej ma szereg wymiarów. Podstawowy jest wymiar rozwojowy. Rozwój infrastruktury plus koncentracja ludności, czyli ruchy migracyjne przede wszystkim, one skutkują zwiększoną polaryzacją jeżeli chodzi o dostępność – mówił prof. Tomasz Komornicki, zastępca dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Ekspert podkreśli, że nie ma w Polsce gminy lub miasta, w którym od momentu wejścia do Unii Europejskiej nie poprawiła się dostępność transportowa. Jednak równocześnie zwiększyły się różnice między gminami i regionami.

Innym wymiarem jest wymiar ekonomiczny, czyli koszt podróży indywidualnej. Z badań wynika, że większe problemy w tym zakresie nie występują wcale w tzw. Polsce Wschodniej, ale w centralnej części Polski. Decyduje o tym m.in. gęstość zaludnienia. Na Podkarpaciu gęstość jest na tyle duża, że problem ten praktycznie nie występuje. Prywatni właściciele busów są w stanie dojechać do wszystkich wsi. Problemy występują w szczególności na styku województw.

Karol Trammer, ekspert ds. transportu publicznego zwrócił uwagę, że dotychczas w Polsce dużo większą uwagę zwracało się na to jaką mamy i jak rozwija się infrastruktura, tymczasem w wielu miejscach Polski mimo znaczącego rozwoju infrastruktury wcale nie poprawiała się jakość transportu publicznego. Zdaniem eksperta wpływ na to ma m.in. podejście władz centralnych, które inwestując i rozwijając autostrady i drogi ekspresowe nie bierze pod uwagę potrzeb transportu publicznego.

W celu poprawy sytuacji i wyrównywania szans konieczne są adaptacja i poszukiwanie realistycznych rozwiązań transportowych. Błędem wydaje się przeciwstawianie sobie transportu indywidualnego i zbiorowego. Należy je traktować jako uzupełniające, a rozwiązania typu park and ride a także car sharing (poza obszarami rdzeniowymi metropolii, a nie w ich obrębie) powinny być priorytetami w działaniach na rzecz ograniczenia ruchu w centrach miast.

Ponadto inwestycje o charakterze tranzytowym (zwłaszcza drogowe) powinny być projektowane z uwzględnieniem ich roli w układach lokalnych (nawet kosztem ograniczenia prędkości ruchu). Celowe są: większa gęstość węzłów na autostradach i drogach ekspresowych, zapewnienie lepszej komunikacji w poprzek tras, a także umożliwienie autobusom transportu publicznego (innym niż dalekobieżne) korzystania z nich.

2019-01-10 10:56:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»