Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Elektroniczna administracja w Polsce – nowe otwarcie

Rok 2018 i rok następny mogą okazać się kluczowe w rozwoju polskiej e-administracji. 11 września br. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz ustawy o działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ma stanowić ona nowe otwarcie w elektronicznej identyfikacji i uwierzytelnianiu, jak również zapewnić sprawniejszą niż do tej pory wymianę danych między rejestrami publicznymi i systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych.

W Sejmie trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, która wprowadza elektroniczną warstwę dowodu osobistego. Natomiast w Ministerstwie Cyfryzacji w czterech grupach (prawo i etyka, biznes, edukacja i dane) przygotowywana jest strategia rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. E-administracja stanęła też przed wyzwaniami związanymi z obowiązkami ochrony danych osobowych określonymi w RODO. Wszystkie te czynniki przeobrażą działanie administracji oraz świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego. Tegoroczne Forum stanowi przegląd tych aktualnych tematów.

Redakcja programu i prowadzenie obrad: adw. dr Grzegorz Sibiga

10:00    Rozpoczęcie obrad.

10:10    Identyfikacja, środki identyfikacji elektronicznej oraz uwierzytelnienie w usługach online po nowelizacji ustawy o usługach zaufania publicznego i identyfikacji elektronicznej z dnia 5 lipca 2018 r.

Michał Tabor

10:50    Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia

Anna Weber, Ministerstwo Cyfryzacji

11:25    Nowe prawne zasady udostępniania danych z rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych innych podmiotów publicznych dla potrzeb usług online:

- Poprzednie regulacje dotyczące dostępu do rejestrów publicznych innych podmiotów. Dlaczego przepisy okazały się niewiele skuteczne ?

- Zakres i cele nowych przepisów ustawy o informatyzacji. Zasada współstosowania z przepisami szczególnymi.

- Prawne warunki udostępniania danych z rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych innych podmiotów publicznych.

- Porozumienie jako podstawa wymiany danych.   

adw. dr Grzegorz Sibiga,  Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Instytut Nauk Prawnych PAN

12:00    Przerwa na lunch

12:40    Nowe zasady doręczeń elektronicznych w e-administracji: rejestrowane doręczenia oraz „doręczenie hybrydowe”

Kazimierz Schmidt, Ministerstwo Cyfryzacji

13:20    Warstwa elektroniczna dowodu osobistego i jej zastosowanie w e-administracji w świetle zmian w przepisach w ustawie o dowodach osobistych

zaproszenie skierowano do Pana Mariusza Kujawskiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

14:00    Przerwa na kawę 

14:20    Wykonanie obowiązków określonych w RODO w e-usługach administracji publicznej:

- Status podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych w e-usługach (administrator, współadministrator, procesor).

- Rodzaje obowiązków określonych w RODO.

- Obowiązki informacyjne.

- Postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych.

- Ocena skutków dla ochrony danych.

- Zakres zastosowania RODO do e-usług administracji.

adw. Xawery Konarski, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy,

adw. dr Grzegorz Sibiga

15:20    Sztuczna inteligencja w Polsce – prace nad przygotowaniem strategii.

Maciej Groń, Ministerstwo Cyfryzacji

16:00    Podsumowanie i zakończenie Forum 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 25 października 2018 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

590 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 12 października 2018 r.

690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 13 października 2018 r.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem bądź elektronicznie: formularz

2018-09-26 16:02:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»