Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»

Mariusz Poznański: Najkorzystniejsze dla gmin były lata dziewięćdziesiąte

Kongres 20-lecia Samorządu Terytorialnego już w poniedziałek. Mamy nadzieję, że będzie on okazją do twórczych podsumowań, wymiany opinii i debaty na temat stanu samorządu. Do zobaczenia w Poznaniu.

Dla uczestników Kongresu:

Ostateczny program Kongresu
(tutaj)

Samorządowe Forum Kobiet (tutaj)

Parking – Dla uczestników zgromadzeń i kongresu dostępnych będzie kilkaset bezpłatnych miejsc parkingowych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wjazd od ulicy Śniadeckich na podstawie okazania pisma załączonego do zaproszenia na Kongres. Liczba miejsc parkingowych na terenie targów jest ograniczona. W pobliżu będzie dostępny płatny parking MTP przy ul. Matejki.20-lecie samorządu terytorialnego w opiniach:

Mariusz Poznański
, wójt gminy Czerwonak, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Ostatnie 20 lat to wyjątkowy okres w rozwoju polskiej demokracji, a powołanie samorządu gminnego to najbardziej udana z reform ustrojowych ostatniego dwudziestolecia. Wystarczy pojechać w Polskę i zobaczyć jak wspaniale rozwinęły się w tym okresie polskie gminy i rozwinęła się demokracja w naszych małych Ojczyznach.
Jednak najkorzystniejszym okresem dla rozwoju gmin wiejskich były lata dziewięćdziesiąte. System wyrównywania dochodów biedniejszych gmin wiejskich na poziomie województw pozwalał na ich możliwie szybki rozwój. Byliśmy zwolennikami powstania powiatów i województw, ale w znacznie mniejszej liczbie niż ostatecznie ustalono. Po ich powstaniu znacznie nam trudniej walczyć o interesy gmin wiejskich.
Problemem podstawowym współpracy z kolejnymi rządami jest zawsze chęć przekazywania nam zadań kłopotliwych dla rządu bez adekwatnych do realizacji środków finansowych. Pierwszy tę procedurę rozpoczął Premier Waldemar Pawlak przekazując nam obowiązek wypłacania zasiłków porodowych dla kobiet bez przekazania środków z budżetu państwa. Inni premierzy przekazywali nam zadania z niewystarczającymi do realizacji środkami.
Otrzymaliśmy, jako zadania własne wiele zadań z zakresu opieki społecznej, dodatki mieszkaniowe czy obowiązek dostarczania lokali socjalnych a także oświetlenie ulic, odpisy na Izby Rolnicze i zarządzanie kryzysowe itd. Te działania znacznie osłabiły możliwość szybszego rozwoju gmin wiejskich poprzez zwiększenie stałych wydatków bieżących.
Jest też wiele spraw ważnych do załatwienia w obecnym stanie prawnym i finansowym. Najważniejsze to przyznanie gminie prawa właścicielskiego do odpadów komunalnych i zahamowania swobodnej zabudowy na zasadzie „sąsiedztwa zabudowy” oraz wzmocnienie budżetów biednych gmin wiejskich. Najgroźniejszym dla nas pomysłem jest przekazanie nam obowiązku prowadzenia żłobków.
Ten pomysł, coraz częściej jest przedmiotem gry politycznej przed wyborami. Uważam, że żłobki są bardzo potrzebne młodym matkom chcącym pracować zawodowo, ale stawiam otwarte pytanie: czy otrzymamy pełne finansowanie z budżetu państwa?. Dzisiaj do jednego dziecka w przedszkolu miesięcznie dopłacamy ponad 600 zł a do dziecka w żłobu trzeba dopłacać ponad 2000 zł. Jeżeli to ma być koniec możliwości działania wielu samorządów gminnych to „gratuluję pomysłodawcom”.

Witold Krochmal, burmistrz Wołowa, prezes Unii Miasteczek Polskich
Niezwykle ważnym wydarzeniem w 20 letniej historii samorządu było powstanie w 1999 r. samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Tę reformę należy również ocenić bardzo pozytywnie. Znaczące obszary życia społecznego, np. służba zdrowia, kultura, komunikacja i wiele innych przeszły w zarządzanie nowych szczebli samorządu terytorialnego.
Oczywiście tę część reformy można było opracować lepiej. Szczególnie na poziomie powiatu, gdzie słuszne zespolenie administracji rządowej pozostało fikcją. Widać obecnie walkę pomiędzy tzw. Polską branżową i samorządową. Złym rozwiązaniem jest również brak możliwości zasiadania wójtów i burmistrzów w organach stanowiących innych szczebli samorządu.
Powstanie samorządu województwa umożliwiło zaś prowadzenie polityki regionalnej, która jest podstawą polityki Unii Europejskiej. Bez tego  rozwój kraju byłby zdecydowanie wolniejszy.
Ogromną zmianą było też wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta. Zmieniło to pozycję organu wykonawczego gminy, ustabilizowało go i zwiększyło skuteczność działania samorządu gminnego. Umożliwiono realizację w sposób bardziej skuteczny wielu zadań, które są ważne dla społeczeństw lokalnych, bez konieczności wchodzenia w kompromisy, które negatywnie wpływały na działalność gminy.

Jan Kozłowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, były marszałek województwa pomorskiego, w samorządzie 18 lat
Ważnym momentem w dwudziestoletniej historii samorządów było wejście Polski do Unii Europejskiej. Samorząd dopiero wtedy miał szansę na realizację swojej polityki inwestycyjnej. Wraz z nadejściem środków unijnych urząd marszałkowski stał się urzędem rozwoju regionalnego. Marszałek wreszcie poczuł się w pełni gospodarzem.
Istotną tendencją, jaką można było zaobserwować w ostatnich latach jest coraz większa liczba przedsięwzięć podejmowanych na styku nauki i biznesu. Współpraca ludzi z tych dwóch światów przyczynia się do powstawania nowych projektów innowacyjnych. To pociąga za sobą kolejne inwestycje. To, co kiedyś było naszą piętą achillesową, właśnie zaczęło się rozwijać. Gdziekolwiek się nie pojedzie, widać inwestycje, chociażby na rozkopanych drogach.
Jeśli chodzi o dalszy rozwój samorządów, to każdy ma własną strategię, ale myślę, że będą stawiały na edukację i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Innymi dziedzinami, w które na pewno warto inwestować są kultura i sport. Kultura stanowi prestiż i przyciąga przedstawicieli biznesu, a sport stanowi najtańszą promocję. Nie tylko uczy sportowego trybu życia i pracy w zespole, ale również kreuje liderów.

2010-03-05 18:42:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»