Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Tadeusz Wrona: Polacy – repatrianci ze Wschodu oczekiwani w gminach

Już przed wielu laty, kiedy prognozowano skokowe zmiany demograficzne w Polsce i postępujące wyludnianie się miast i gmin, światli publicyści widzieli w otwarciu granic dla repatriantów jeden ze sposobów na przeciwdziałanie zgubnym tendencjom.

Kluczową sprawą była potrzeba moralna, zadośćuczynienie (chociaż po latach) wywiezionym i męczonym na zsyłce Rodakom oraz ich rodzinom. Łatwość asymilacji Polaków ze Wschodu była argumentem bezdyskusyjnym. Programy przyjmowania przez samorządy repatriantów były prowadzone w zakresie, który dopuszczała ustawa i zainteresowanie władz miast.

Obecnie według przepisów oprócz samorządów gmin, repatriantów mogą przyjąć także polskie rodziny oraz ośrodek adaptacyjny. Ośrodek taki powstał w Domu Polonii w Pułtusku w związku z wejściem w życie w dniu 23 grudnia 2017 r. ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach. Osoby przybywające do ośrodka uzyskują w nim przez okres 3 do 6 miesięcy pełne utrzymanie i wyżywienie. W trakcie pobytu w ośrodku osoby te uczestniczą w zajęciach adaptacyjno-integracyjnych, na które składają się: kurs języka polskiego, kurs wiedzy o Polsce oraz kursy zawodowe, dzięki którym znajdą pracę.

Jak podał pełnomocnik rządu ds. repatriacji. tym roku przyjechało do Polski prawie 280 osób. Pomoc państwa dla repatriantów jest znaczna, np. czteroosobowa rodzina dostaje wsparcie na zakup mieszkania w kwocie 125 tys. zł lub dofinansowanie na jego wynajem – w kwocie 300 zł miesięcznie na każdego członka rodziny.

Obecnie gminy są w istotny sposób zainteresowane przyjęciem repatriantów, ponieważ wzmacniają oni lokalny rynek pracy, który niejednokrotnie boryka się z brakiem pracowników. Po nowelizacji ustawy gminy maja dużo większe możliwości w tym zakresie i chcą z nich korzystać. Przykładem może być np. samorząd Środy Wielkopolskiej, który chce przyjąć co najmniej 70 rodzin! W myśl uchwały Rady, gmina zapewnia lokal mieszkalny dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny na warunkach umowy najmu zawartej na czas nieokreślony wraz z wyposażeniem, wsparcie socjalne w zakresie świadczeń rodzinnych i z zakresu pomocy społecznej oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej.

Na repatriantów czeka m.in. gmina Niechlów, upatrująca szansę na rewitalizację terenu, również ratowanie zabytkowych budynków, gdzie wyremontowano dla nich 15 mieszkań, na co wcześniej nie było środków gminnych. Marki przyjęły pięcioosobową rodzinę i stworzyły jej bardzo dobre warunki.

Takich przykładów można wymieniać wiele. Według nowych przepisów do kraju będzie mogło wrócić ok. 10 tysięcy Polaków, którzy obecnie zamieszkują azjatycką część byłego ZSRS. Są nam potrzebni, samorządy to wiedzą.

Tadeusz Wrona

2018-05-07 09:57:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Pobierz bezpłatnie:

»
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

19-20 października, Warszawa 

X Konferencja Bezpieczeństwa
Narodowego i Gospodarczego 

Konferencja toczyć się będzie wokół

najważniejszych zagadnień bezpieczeństwa

 narodowego Polski i Polaków.

 Tradycyjnie w wydarzeniu weźmie udział

 wielu czołowych przedstawicieli świata

polityki, gospodarki, nauki i biznesu.
konferencjabezpieczenstwa
narodowego.swbn.pl/tematyka/

22-23 października, Formuła online 
Edukacyjna rola turystyki kulinarnej

 w rozwoju regionalnym
Celem konferencji jest stworzenie 
płaszczyzny wymiany poglądów
i doświadczeń oraz zaprezentowania
dobrych praktyk w zakresie intensyfikacji

 turystyki kulinarnej, edukacji poprzez 
tę formę turystyki oraz wpływu turystyki

 kulinarnej na rozwój regionalny


9-19 grudnia, Karpacz
VI Europejski Kongres Samorządów
EKS to platforma wymiany poglądów oraz

 miejsce spotkań liderów samorządowych, 
elit regionalnych z przedstawicielami

 administracji państwowej, organizacji

pozarządowych i biznesu. 
forum-ekonomiczne.pl/vi-europejski-kongres-samorzadow/ 


Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»