Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Rząd oraz samorządy mogą zminimalizować skutki zmian klimatu

W Warszawie spotkali się interesariusze nowatorskiego projektu mającego na celu dostarczenie wiedzy o zmianach klimatu, oceny skutków tych zmian, a także dostosowanie działań adaptacyjnych.


Projekt badawczy dofinansowany z funduszy europejskich realizuje Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy dotyczy „Bazy wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, w tym – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Jego wyniki mają ułatwić podejmowanie na różnym szczeblu decyzji o wyborze działań adaptacyjnych i sposobie ich realizacji, by zminimalizować skutki zmian klimatu. Mogą być jednak wykorzystane również przez mieszkańców miast.

Jednym z głównych rezultatów projektu będą scenariusze klimatyczne opracowane do roku 2100 (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy 2050 roku), prezentowane przez specjalny, interaktywny portal, które pozwolą na wykonanie pogłębionych analiz. To może być szczególnie ciekawy aspekt dla miast, które będą mogły wybrać konkretne, szczegółowe dane, by przygotować ekspertyzy na własne potrzeby. Przykładem konkretnego działania może być analiza mająca na celu wskazanie luk w systemie zarządzania kryzysowego i opracowania rekomendacji dla ograniczenia skutków katastrof.

Narzędzie internetowe ma na celu umożliwienie analizy odpowiednich opcji i kosztów adaptacyjnych dla danego sektora, w szczególności ma pozwolić na:
- ocenę skutków zjawisk klimatycznych;
- wybór odpowiednich adaptacji;
- przeprowadzenie analizy kosztów (w tym również kosztów zaniechań);
- ocenę makroekonomicznych skutków zmian klimatu oraz wdrażania strategii adaptacji;
- ocenę kosztów historycznych zjawisk ekstremalnych.
Organizatorom zależy na włączeniu miast w projekt. Jednocześnie zaznaczają, że nowy projekt jest jednym z całego pakietu i nie powiela ani nie jest konkurencyjny wobec projektów typu MPA 44 (Miejskie Plany Adaptacyjne), w którym biorą udział 44 polskie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców czy Climcities dla mniejszych miast, ani też projektu warszawskiego realizowanego w ramach Adaptcity. Projekt „Bazy wiedzy…” ma być zebraniem całej posiadanej wiedzy dotyczącej zmian klimatu i możliwości adaptacji do nich.

Źródło: http://www.zmp.poznan.pl

2018-03-07 09:13:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

20 marca, Wrocław, IT w Służbie Zdrowia, https://gigacon.org

21 marca, Warszawa, Europejskie Forum Taborowe 2019, https://www.tor-konferencje.pl

25-26 marca, Jachranka, Konferencja „Nowoczesny Dyrektor”, https://nowoczesny-dyrektor.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»