Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Związek Powiatów Polskich o kondycji polskich szpitali

Państwo będzie silne jeżeli będzie sprawnie funkcjonowało w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i edukacji. Taka teza padła na zakończenie posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 16 stycznia br. w Legionowie.


Posiedzenie Zarządu ZPP zostało zwołane w trybie pilnym w związku z sytuacją związaną z zawieszaniem oddziałów szpitalnych, z uwagi na brak lekarzy i powszechne zjawisko wypowiadania klauzul opt-out. Był to główny temat spotkania. Niestety, pomimo skierowanego zaproszenia i wcześniejszych nieoficjalnych deklaracji, zabrakło na nim przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

Zebrani długo dyskutowali na temat kondycji szpitali powiatowych. Kierownik Działu Monitoringu Legislacyjnego i Analiz Biura ZPP, radca prawny Bernadeta Skóbel przedstawiła informację o wypowiadaniu klauzuli opt-out i skutkach tego zjawiska dla szpitali powiatowych. Zdecydowano, że Związek Powiatów Polskich będzie domagał się spotkania z Ministrem Zdrowia a także oficjalnie wystąpi do Łukasza Szumowskiego z pismem, w którym przedstawione zostaną wnioski z dyskusji:

  • Konieczność przeprowadzenia analizy obecnego systemu kształcenia lekarzy w Polsce w kierunku ułatwienia dochodzenia do uzyskania specjalizacji.
  • Umożliwienie w większym zakresie zatrudniania lekarzy-rezydentów w szpitalach powiatowych.
  • Ponowna analiza możliwości lepszego wykorzystania doświadczenia zawodowego lekarzy posiadających specjalizację I stopnia.
  • Zintensyfikowanie  działań na rzecz wykorzystania potencjału  podstawowej opieki zdrowotnej w procesie leczenia pacjentów. Przy obecnym stopniu finansowania POZ-ty stanowią konkurencję dla szpitali w zakresie zapewnienia lekarzom lepszych warunków płacowych, przy znacząco niższym zakresie odpowiedzialności za pacjenta. W sytuacji, w której w szpitalach warunki pracy siłą rzeczy są mniej komfortowe, to POZ-ty często stanowią rzeczywistą konkurencję na rynku pracy. Dotyczy to w szczególności lekarzy pediatrów oraz specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych.
  • Ułatwienie w zakresie uznawania kwalifikacji osób zza wschodniej granicy. Z uwagi na mniejsze niż w przypadku osób pochodzących z innych krajów bariery językowe, przy braku rodzimej kadry medycznej, takie działania są konieczne.
  • Starzejąca się kadra średniego szczebla, co może doprowadzić w perspektywie kilku lat do znacznego spadku liczby pielęgniarek.
  • Umożliwienie kształcenie na poziomie ponad-licealnym asystentek pielęgniarskich.

Zauważono, że co prawda wypowiadanie klauzuli opt-out przez lekarzy rezydentów dotyczy głównie dużych szpitali ale pośrednio ma wpływ także na sytuację mniejszych podmiotów leczniczych głownie poprzez pojawiające się próby przejmowania kadry (głównie lekarzy specjalistów) przez te podmioty, które obecnie maja problemy z obsadą lekarską. Taka forma konkurencji jedynie podwyższa koszty funkcjonowania służby zdrowia a nie wpływa na lepszą jakość czy dostępność świadczeń dla pacjentów.

W konsekwencji omówienia tematu zdecydowano o poruszeniu wyżej wymienionych zagadnień także w ramach Zespołu Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST oraz na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej.

Źródło: www.zpp.pl

2018-01-18 10:26:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

23 stycznia, Warszawa, Konferencja  IT Security Trends, http://itsecuritytrends.pl

24 stycznia, Warszawa, „Bezpieczeństwo obiektów i obszarów – monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń”, http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, "Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo" http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»