Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Tadeusz Wrona komentuje: Po powiatowych drogach jedź powoli

Od czasu powstania powiatów ich skromne dochody własne nie pozwalały na odpowiednie remonty i modernizację dróg. Często powiaty próbowały wzmacniać te działania poprzez zawieranie porozumień z zainteresowanymi gminami, aby wspólnie finansować odcinki dróg. Oczywiście wspomagane były dotacjami celowymi.

We wrześniu 2015 r. uchwałą Rady Ministrów ustanowiono Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, planując przeznaczenie na ten cel 4 mld zł. Obecnie po korektach zapisów uchwały, wydatki budżetu państwa na Program mają wynieść 3,8 mld zł przeznaczone na dotacje. Innymi źródłami finansowania są także środki przeznaczane przez gminy i powiaty na pokrycie ich wkładów własnych, które mogą obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych, niepochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej. W ramach Programu mogą być realizowane zadania dotyczące budowy, przebudowy i remontu dróg lokalnych, także skrzyżowań z drogami innych kategorii.

Już w Nowym Roku Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o zwiększenie środków na realizację Programu oraz zwrócił uwagę na konieczność analizy systemu wsparcia lokalnych inwestycji drogowych po roku 2019. Podkreślono, że z punktu widzenia wyrównywania szans i likwidacji barier komunikacyjnych Polski lokalnej, kluczowa jest dobra jakość sieci dróg powiatowych – to one bowiem zapewniają dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych stanowiących szkielet systemu komunikacyjnego kraju.

Istotnym problemem pozostaje status odcinków dróg zastąpionych odcinkami nowo wybudowanymi. Stary odcinek trasy często jest przekazywany jst w złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego zaangażowania środków finansowych. Wskazano więc na konieczność przypisywania przekazywanym drogom odpowiednich kategorii, jak również zapewnienia poprawnego ich stanu technicznego, jako warunku ich przekazania. ZPP wskazał także, że zwolnienie z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do zgody na realizację inwestycji drogowej dla odcinków powyżej 1 km w przypadku ich przebudowy w granicach istniejącego pasa drogowego, zwiększyłoby szybkość realizacji inwestycji.

Finansowanie realizacji zadań w zakresie dróg lokalnych powinien mieć rzeczywisty wpływ na zrównoważony rozwój kraju, dlatego wojewodowie sporządzają coroczną informację wskazującą, w jaki sposób realizacja Programu przyczynia się do: realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Strategii Rozwoju Transportu 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Tadeusz Wrona

2018-01-19 08:23:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

2018-01-19 10:54 goral

nie dotyczy dróg na terenie powiatu nowotarskiego tutaj drogi są wzorcowe dla innych powiatów

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

23 stycznia, Warszawa, Konferencja  IT Security Trends, http://itsecuritytrends.pl

24 stycznia, Warszawa, „Bezpieczeństwo obiektów i obszarów – monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń”, http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, "Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo" http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»