Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


260 tysięcy złotych na poprawę bezpieczeństwa do rozdysponowania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

W ramach zadania „Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych” wykonawca przygotuje i przeprowadzi ogólnopolską kampanię społeczną. Akcja informacyjna będzie dotyczyła m.in. niebezpiecznych sytuacji na jakie są narażeni uczestnicy obozów oraz właściwych zachowań w sytuacjach zagrożeń pogodowych. Na realizację zadania przeznaczono 50 tys. zł.

Dzięki realizacji zadania „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom” wykonawca będzie prowadził ogólnopolski, bezpłatny telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci. Będzie też prowadził działania informacyjne, organizował szkolenia i rozwijał współpracę międzynarodową w kwestii poszukiwania zaginionych. Dotacja na to zadanie wynosi 110 tys. zł.

Realizacja trzeciego zadania dotyczy przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczny senior – świadomy senior”. Chodzi o kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń na jakie narażone są starsze osoby w miejscu publicznym i w miejscu swojego zamieszkania. Dotacja na to zadanie wynosi 50 tys. zł.

Czwarte zadanie „Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych” obejmować ma działania wspierające edukację społeczną na temat bezpiecznych zachowań w obliczu potencjonalnego zagrożenia terrorystycznego także podczas podróży zagranicznych. Zadanie dotyczy również przeprowadzenia ogólnopolskich działań informacyjnych o prawidłowym reagowaniu na potencjalne zagrożenia m.in. podczas imprez masowych. Na realizację zadania przeznaczono 50 tys. zł.

Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 roku.  O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.

Źródło: MSWiA

2018-01-12 10:36:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

23 stycznia, Warszawa, Konferencja  IT Security Trends, http://itsecuritytrends.pl

24 stycznia, Warszawa, „Bezpieczeństwo obiektów i obszarów – monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń”, http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, "Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo" http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»