Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Czesław Tomalik komentuje: Samorządowcy, łączcie się w grupy

Ludzie doświadczeni życiowo mówią: Znamy się na tyle, na ile zostaliśmy wypróbowani. A ostatnie dwa lata to był okres próby. Nasze charaktery zostały poddane „grillowaniu”. Przed nami jeszcze trudniejsze czasy. Rządzący chcą zdominować sądownictwo i szykują dogodną dla siebie nową ordynację wyborczą. Za rok odbędą się wybory samorządowe, które my, lokalni demokraci, musimy wygrać!

Zwłaszcza teraz rośnie znaczenie praktycznych form wzmacniających pozycję samorządów gminnych. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych gmin, a w nich burmistrzów i wójtów. To z nimi nie chcą się liczyć: prezydent i większość parlamentarna, ministerstwa i urzędy centralne, urząd wojewódzki i kuratorium oświaty. Również naturalni monopoliści – państwowe koncerny, które w ciągu ostatnich dwóch lat poczuły mocne poparcie władzy rządowej.

Podczas ponad 26 lat działania naszego Związku wypracowaliśmy grupowe formy negocjacji cenowych i przetargów nieograniczonych, które wzmacniają pozycję dużych i małych gmin. Duża gmina może takie negocjacje sama przeprowadzić, ale ma interes w zaistnieniu grupy zwiększającej siłę przebicia. Podobnie jest z przetargiem nieograniczonym, tu dla dostawcy liczy się łączna wartość zamówienia. Im jest ona większa, tym więksi się o nie biją i swoją „licytacją” doprowadzają do obniżenia zwycięskiej ceny. Interes małych gmin w grupowych negocjacjach i przetargach jest niewątpliwy, bezdyskusyjny. Oczywiście pod warunkiem poszanowania podmiotowości małych samorządów w całej procedurze.

Pierwsze negocjacje w imieniu grupy 44 gmin przeprowadziliśmy w latach 1993-1994 z Zakładem Energetycznym w Opolu na temat umów na dostawy energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i konserwacji instalacji oświetleniowej. Od 2009 r. trwa nowy okres w naszej pracy, w którym działamy w realiach istnienia wielkich koncernów energetycznych i wykorzystujemy rynkowe możliwości. Tworzymy grupy zakupowe (obecnie VII grupę zakupową Związku Gmin Śląska Opolskiego dla zakupu energii elektrycznej z udziałem blisko 400 instytucji) i prowadzimy grupowe negocjacje oświetleniowe (obecnie IV edycję). Wprowadziliśmy też nowość – grupowe negocjacje cenowe na świadczenie usług pocztowych.

Wczoraj w naszym Związku odbyły się dwie narady grup gmin, które udzieliły pełnomocnictw do wspólnych negocjacji. Te narady poprzedziły grudniowe negocjacje z monopolistami: na świadczenie usług pocztowych i na utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego. Dwa tygodnie temu na Zgromadzeniu Związku postanowiliśmy o powołaniu kolejnej grupy zakupowej dla zakupu energii elektrycznej, zasadach współpracy w ramach grupy i harmonogramie wspólnych działań.

Mogę kolejny raz potwierdzić, że nasze inicjatywy pozytywnie wpływają na postawy reprezentantów gmin, które łączą się w grupy. Intensywna wymiana korespondencji elektronicznej i te narady, w których dyskutują członkowie zespołów negocjacyjnych i koordynatorzy grupy zakupowej z przedstawicielami pozostałych gmin, dają samorządowcom poczucie realnego wpływu na ważne dla nich sprawy. Na podstawie wspólnych ustaleń będą się odbywały dalsze etapy procedury, zarówno negocjacyjnej, jak i przetargowej. Ekonomiczne wyniki wspólnych działań są bardzo pozytywne. Można się nimi pochwalić przed radnymi i pozostałymi mieszkańcami gminy. Ale też liczy się satysfakcja ze skutecznej współpracy z koleżankami i kolegami z innych gmin.

A przecież to faza wstępna. Przed nami negocjacje oświetleniowe z koncernem energetycznym - dotyczące konserwacji jego majątku na terenie gminy. W każdej gminie działa tylko jedna taka spółka, co czyni z niej monopolistę naturalnego. Na szczęście udało się nam w pierwszej edycji negocjacji w latach 2010-2011 uzyskać podpisy obu stron na wycenie poszczególnych czynności składających się łącznie na utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego. To zablokowało możliwość dyktatu cenowego. Monopolista nie może nas postawić pod ścianą i zażądać zwielokrotnienia naszych wydatków na jego usługi.

W drugiej i nowej dla nas dziedzinie negocjacje pocztowe muszą się odbyć w warunkach konkurencyjnych, gdyż na rynku operatorów pocztowych występuje więcej niż jeden podmiot. Ale jest dla nas jasne, że celem negocjacji będzie powstrzymanie finansowych apetytów krajowego potentata.

W trzeciej dziedzinie mamy największe doświadczenie. To organizowany po raz siódmy unijny przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla gmin i gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych spółek i instytucji kultury. 

W tych grupowych przedsięwzięciach wyróżniają się samorządowi liderzy. Burmistrz Strzelec Opolskich – gminy wiodącej dla wielu naszych grup zakupowych. Burmistrz Kluczborka – gminy po raz kolejny przewodniczącej negocjacjom oświetleniowym.  Burmistrz Grodkowa – gminy teraz działającej „pro bono” na czele negocjacji pocztowych, a poprzednio oświetleniowych. Są to niewątpliwie burmistrzowie, którzy bardzo angażują się dla dobra wspólnego opolskich samorządów, a nie tylko dla swoich gmin.

Takie działania podejmowane są w innych częściach Polski. W sąsiednim województwie dolnośląskim wyróżnia się postawa Prezydenta Miasta Lubina, który w tym samym okresie po roku 2008 zgromadził wielką grupę zakupową z udziałem licznych gmin i utworzył także międzygminne grupy negocjacyjne.

Pracuję na rzecz samorządów gminnych od 1 kwietnia 1990 r. Od prawie 10 lat staram się na łamach „Forum Samorządowego” promować takie postawy samorządowców: legalistów dbających o interes mieszkańców, menedżerów o społecznej wrażliwości, mających swoje sprecyzowane zdanie i gotowych je bronić. Warto, aby samorządowcy wykorzystywali sprawdzone pomysły. Jednym z nich jest tworzenie grup gmin dla wspólnego rozwiązywania problemów.

Prezes Zarządu
Związku Gmin Śląska Opolskiego
Czesław Tomalik

2017-11-29 12:37:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

21 listopada, Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej, https://www.zpp.pl

22 listopada, Warszawa, Konferencja "IT w administracji", https://gigacon.org

28 listopada, Warszawa, KWRiST, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»