Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Karta Krakowska przyjęta

Z udziałem ponad 500 samorządowców, przedstawicieli ministerstw i ekspertów 16 i 17 października 2017 r. w Krakowie odbył się XV Kongres Miast Polskich, który był jednocześnie I Kongresem Polityki Miejskiej. Uczestnicy spotkania przyjęli na zakończenie Kartę Krakowską, która stanowi wypracowany w trakcie sesji plenarnych i tematycznych zbiór rekomendacji, niezbędny do efektywnego wdrażania polityki miejskiej w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym.


Dlaczego to takie ważne? Ponieważ w Polsce około trzy czwarte ludności na co dzień dotykają kwestie miejskie. Miasta są miejscami koncentracji potencjału społecznego i gospodarczego, nośnikiem cywilizacji. W funkcjonalnych obszarach miejskich powstaje blisko 80% PKB. Ponad połowa wszystkich firm w Polsce zlokalizowana jest w kilku największych aglomeracjach...

Podczas Kongresu, pierwszej w Polsce, szerokiej debacie o polityce miejskiej po nakreśleniu ram realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wypracowano w trakcie sesji tematycznych, z udziałem przedstawicieli rządu, ekspertów w danej dziedzinie oraz reprezentantów samorządów miast, także wnioski dotyczące sześciu najistotniejszych dla miast zagadnień, a mianowicie: mieszkalnictwa, transportu i mobilności miejskiej, jakości powietrza, rozwoju gospodarczego, kształtowania przestrzeni oraz rewitalizacji. Oto niektóre z nich:

Skuteczność Narodowego Programu Mieszkaniowego możliwa będzie przy zapewnieniu finansowania na poziomie realnych potrzeb wszystkich narzędzi wsparcia rozwoju mieszkalnictwa. Decydujące jednak będzie należyte finansowanie rozwoju zasobu komunalnych mieszkań na wynajem i o umiarkowanych czynszach, bowiem 40-60% rodzin pozbawionych własnego mieszkania nie stać na zaspokojenie tej potrzeby na zasadach rynkowych.

„Podstawą zrównoważonego zarządzania mobilnością jest energooszczędne i racjonalne planowanie przestrzenne – zwarte, liniowe i policentryczne, w skali całych aglomeracji. Kodeks urbanistyczno-budowlany powinien dawać ku temu odpowiednie narzędzia, jednak nawet teraz samorządy i władze rządowe mogą podejmować i podejmują działania racjonalizujące popyt na transport.”

„Walki ze smogiem nie wygra się bez zmiany przepisów prawa. Zatem bez pomocy rządu nie pomogą najlepsze uchwały antysmogowe, przyjmowane na poziomie samorządu wojewódzkiego.”

„Zachodzi konieczność zmiany modelu rozwoju z ekstensywnego, opartego na pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych i tworzeniu przez nich nowych miejsc pracy, na model rozwoju zasobów endogennych, oparty na kreowaniu lokalnych łańcuchów produktów i lokalnych łańcuchów wartości oraz współpracy instytucji publicznych i firm.”

„Przedstawiciele samorządów oraz eksperci zgodnie wyrazili pogląd, że w obecnych realiach prawnych można dobrze i skutecznie gospodarować przestrzenią. Podkreślono, że bardziej niż nowe przepisy potrzebna jest wizja rozwoju i konsekwentne działanie. Jednak osiągnięcie ładu przestrzennego w obecnych uwarunkowaniach nie jest łatwe i wymaga wiele wysiłku, a nawet walki. Niestety, działania te utrudnia orzecznictwo oraz sposób funkcjonowania nadzoru, który - przy niejasności przepisów - znajduje wiele okazji do kwestionowania przyjmowanych przez gminy planów.”

„Zintegrowane podejście do procesów rewitalizacji stawia zwiększone wymagania pracownikom samorządowym i uczestnikom tych działań, dlatego niezbędne jest rozwijanie sieci ośrodków wspierających rozwój wiedzy o rewitalizacji.”

W ramach Kongresu odbyły się też trzy sesje plenarne: Miasta w polityce rozwoju, Jakość życia w miastach i Polskie Miasto 2030.

 

Wydarzenie było zorganizowane przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM oraz w partnerstwie strategicznym z BGK, w 100. rocznicę powstania ZMP.

 

Więcej informacji i zdjęć znajduje się na stronie www.miasta.pl

2017-10-26 12:55:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

12 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP, https://zwrp.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»