Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Patronat medialny "Forum Samorządowe"
Ranking Gmin Małopolski 2017

Znamy już wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2017! Tegoroczni zwycięzcy to Wielka Wieś, Niepołomice i Zakopane.

Celem Rankingu jest wyłonienie i promowanie małopolskich gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Organizatorzy – FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Urząd Statystyczny w Krakowie – mają nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

Ranking Gmin Małopolski realizowany jest od 2010 roku. W jego ramach ocenie poddawane są wszystkie małopolskie gminy z wyłączeniem miast na prawach powiatu (tj. Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa). W oparciu o 11 wskaźników wyłaniani są liderzy globalni oraz powiatowi. W odpowiedzi na postulaty samorządowców oraz ekspertów, w tym roku organizatorzy dokonali uzupełnienia i aktualizacji zestawu wskaźników, w oparciu o które tworzony jest Ranking.

Udoskonalona lista wskaźników, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje w tej edycji:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)

 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)

 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2014 r.)

 4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca

 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)

 6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności

 7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – średni wynik w procentach

 8. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat

 9. Saldo migracji na 1000 ludności

 10. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca

 11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy

Kryteria finansowe, obejmujące dochody własne, wydatki inwestycyjne gmin, ich zadłużenie oraz pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej analizowano na przestrzeni trzech ostatnich lat. Daje to pełniejszy obraz, korygujący jednocześnie jednoroczne wahnięcia.

Pełne wyniki Rankingu – w tym rozkład w podziale na powiaty – metodologię oraz regulamin można znaleźć na stronie http://beta.mistia.org.pl/ranking

2017-10-26 09:24:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

12 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP, https://zwrp.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»