Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Tadeusz Wrona komentuje: Zadania zlecone – ciągły problem

Niedofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, to część sporu trwającego od początku samorządowej historii. Postulaty samorządowe w tym zakresie oraz wyliczenia dopłat do tych zadań (kosztem zadań własnych, w konsekwencji powodujących uszczuplenie ich zakresu), natrafiały od lat na obojętność Ministerstwa Finansów. Czy teraz będzie inaczej?


Wyniki kontroli NIK wykazały, że system dotacyjny skierowany na zadania zlecone wykonywane przez samorządy działał nieprawidłowo, a środki finansowe, które otrzymywały samorządy nie pokrywał wszystkich wydatków niezbędnych do realizacji tych zadań. Wykazano m. in. że przy określaniu dotacji celowej na obsługę spraw obywatelskich szacując stawkę roboczogodziny, uwzględniono jedynie koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone, nie uwzględniając wydatków bieżących i majątkowych, wydatków na odprawy i nagrody jubileuszowe i kosztów administracyjnych związanych z obsługą zadania. W konsekwencji sformułowano wniosek o rozważenie możliwości przekształcenia zadań zleconych o charakterze stałym w zadania własne.

Środowiska samorządowe przyjęły z satysfakcją rezultaty kontroli i wnioski, potwierdzające opinie i postulaty zaznaczając, że zmiana kategorii zadań musi być poprzedzona analizą ich rzeczywistych kosztów i ich pełnym pokryciem.

Związek Miast Polskich zaproponował skorygowanie sposobu kalkulowania dotacji celowej na zadania zlecone, jeszcze w tym roku, niezależnie od dalszych działań systemowych oraz o umożliwienie wykazywania dofinansowania zadań zleconych ze środków własnych w sprawozdawczości budżetowej (poprzez wprowadzenie w sprawozdaniu Rb-50 o dotacjach/wydatkach kolumny 14 o treści „dopłata do dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ze środków własnych”).

Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego resort finansów zadeklarował zajęcie się problemem kompleksowo, począwszy od dokonania analizy, szczegółowej standaryzacji zadań zleconych i ich pełnej wyceny. Ustalono, że prace analityczne rozpoczną się w zespole finansowym KWRiST.

Możliwe więc, że po raz pierwszy nastąpi w tej sprawie przełom.

Tadeusz Wrona

2017-10-18 07:21:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

12 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP, https://zwrp.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»