Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Powstał projekt „Programu dla Śląska”

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Jerzy Kwieciński, wiceszef resortu rozwoju wziął udział w konsultacjach ze stroną społeczną i gospodarczą, które poświęcone były „Programowi dla Śląska”.

W „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” Śląsk jest uznany za jeden z kluczowych obszarów wymagających wsparcia z poziomu krajowego. SOR ma na celu doprowadzenie (w perspektywie do 2030 r.) do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowego zastępowania tradycyjnych branż gospodarki, nowymi przedsięwzięciami w sektorach wysoko produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Jednym z projektów strategicznych SOR jest „Program dla Śląska”.

– Od nowych form działalności gospodarczej zależy wzmocnienie konkurencyjnej pozycji województwa w Polsce oraz w Europie. „Program dla Śląska” zawiera kompleksowy zestaw działań zarówno inwestycyjnych, jak i tzw. miękkich, finansowanych ze źródeł unijnych i krajowych, będących odpowiedzią rządu na zapotrzebowanie województwa śląskiego – powiedział Jerzy Kwieciński podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Jednym z istotnych wyzwań dla Śląska jest podniesienie innowacyjności i produktywności gospodarki regionu z wykorzystaniem istniejących sektorów przemysłowych, a także zwiększenie konkurencyjności Śląska i uniezależnienie jego rozwoju od sektora wydobywczego. Rozwój taki wymaga skierowania dodatkowych środków na zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu. Planowane działania zakładają m.in. podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności pracowników w regionie, promowanie śląskich uczelni oraz studentów w zakresie mobilności i wymiany międzynarodowej.

„Program dla Śląska” zakłada także realizację działań wspierających proces tworzenia wysokiej jakości powiązań transportowych – składających się z połączeń autostradowych, dróg szybkiego ruchu, dróg lokalnych, zmodernizowanych konwencjonalnych linii kolejowych, transportu publicznego i wodnego. Priorytetem jest też zapewnienie stabilnych dostaw energii, co wiąże się z koniecznością utrzymania i zwiększenia mocy wytwórczych, polepszeniem infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Działania będą również nakierowane na wsparcie miast śląskich, zwłaszcza średnich z zakresu m.in.: innowacji, prac B+R oraz rozwoju przedsiębiorczości, efektywności energetycznej budynków, mobilności międzynarodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym aktywizacji zawodowej czy rewitalizacji w sferze społecznej, szkolnictwa wyższego i zmian klimatycznych.

Źródło: www.katowice.uw.gov.pl

2017-08-04 07:40:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

17 lipca, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,http://kwrist.mswia.gov.pl

20 lipca, Warszawa, Szkolenie "Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika", http://frdl.mazowsze.pl

26 lipca, Warszawa, Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2018, http://fire-expo.pl/

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»