Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»

„Gmina Fair Play” – nowa jakość w polskich samorządach

Dobiegła końca VIII edycja konkursu „Gmina Fair Play”, do udziału w której zgłosiło się 155 samorządów z całej Polski.

Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 152 gminy, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2009 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Przyznano również 4 Nagrody Specjalne – „Samorządowy Menedżer Roku 2009".

Idea konkursu:
Konkurs „Gmina Fair Play” to inicjatywa skierowana do takich samorządów, które dbając
o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. To właśnie gminy, jako najmniejsze a jednocześnie podstawowe jednostki administracyjne w Polsce powinny w swych działaniach kierować się przede wszystkim zasadami etyki i stwarzać jak najlepsze warunki zarówno dla małych jak i dużych przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych.

Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Kategorie konkursu:

W VIII edycji kategorie konkursowe uległy istotnym zmianom, dotychczasowe pięć kategorii zastąpiło osiem kategorii, a są to:
 • kategoria gmin wiejskich – obejmująca gminy nie posiadające praw miejskich;
 • kategoria gmin podmiejskich – obejmująca gminy wiejskie, graniczące z miastem o liczbie mieszkańców co najmniej 60 tys., a także gminy wiejskie, które zostały zaliczone w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego do obszarów (terenów) podmiejskich, obszarów aglomeracji, obszarów metropolii, obszarów zagłębi górniczych albo innych obszarów o specyfice podmiejskiej;
 • kategoria gmin miejsko-wiejskich – obejmująca gminy, na terenie których znajduje się miasto (posiadające prawa miejskie) oraz obszary wiejskie;
 • kategoria miasteczek i małych miast – obejmująca gminy posiadające prawa miejskie, o liczbie ludności do 30000 mieszkańców;
 • kategoria średnich miast – obejmująca gminy posiadające prawa miejskie, o liczbie ludności od 30000 do 100000 mieszkańców;
 • kategoria dużych miast – obejmująca gminy posiadające prawa miejskie, o liczbie ludności powyżej 100000 mieszkańców;
 • kategoria gmin turystycznych wiejskich – obejmująca gminy nie posiadające praw miejskich, w których istotną rolę odgrywa turystyka albo, które planują rozwój turystyki w najbliższych latach;
 • kategoria gmin turystycznych miejskich – obejmująca gminy posiadające prawa miejskie, w których istotną rolę odgrywa turystyka albo, które planują rozwój turystyki w najbliższych latach.

Etapy konkursu:
Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są ankiety konkursowe, w których gminy dokonują samooceny swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość.
W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy w celu weryfikacji danych zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat. Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen decyduje o przyznaniu gminie certyfikatu „Gmina Fair Play”.

Korzyści dla laureatów:
Jedną z najważniejszych korzyści wynikającą z udziału w programie „Gmina Fair Play” jest szeroka promocja i możliwość zaprezentowania dokonań gmin oraz ich planów na szerszym forum publicznym.

Jak podkreślają Laureaci tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” jest dla samorządowców mobilizacją do stałego utrzymywania najwyższego poziomu jakości usług oferowanych inwestorom.
Dzięki udziałowi w programie, na podstawie badania losowo wybranych inwestorów (przedsiębiorców i osób prywatnych, którzy na terenie gminy zrealizowali bądź realizują inwestycje), gminy mają możliwość zapoznania się z ich oceną. Dzięki analizie benchmarkingowej, która jest opracowywana w oparciu o wyniki badań inwestorów i ocenę adytorów, gminy  mogą wprowadzić niezbędne zmiany w procedurach i organizacji obsługi inwestorów oraz poznać własną pozycję w stosunku do innych gmin uczestniczących w programie. To właśnie raport benchmarkingowy wskazuje jak usprawnić obsługę inwestorów i jak stworzyć jeszcze lepsze warunki do inwestowania w gminie.
Ponadto, dzięki udziałowi w wydarzeniach organizowanych w ramach każdej edycji programu m.in. spotkania warsztatowe czy doroczna gala finałowa „Gmina Fair Play”, gminy mają okazję do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązania współpracy z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów, a także z przedsiębiorcami-laureatami siostrzanego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Uwaga:
Kolejną Nowością w tegorocznej edycji konkursu jest nagroda specjalna dla „Samorządowego Menedżera Roku”, który jest wybierany spośród osób zaangażowanych, w sposób szczególny,
w rozwój gminy. Kandydaci mogą być zgłaszani tylko w jednej z poniższych dziedzin:
 • innowacyjność w zakresie promocji inwestycji,
 • szczególny wkład do rozwoju społeczności lokalnej,
 • wsparcie niekonwencjonalnych projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy,
 • szczególny wkład w rozwój etyki samorządowej i rządów prawa, 
 • szczególny wkład w rozwój współpracy europejskiej na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 • wybitny wkład w kreatywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w samorządzie lokalnym oraz w podniesienie jego poziomu edukacyjnego,
 • inne wybitne osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne realizowane w ramach instytucji samorządowej.
Organizatorzy:
Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz Wojewodów.

2009-09-23 14:03:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»